Vragen staat vrij: Juridische Helpdesk

Ik diende asiel in en kreeg een negatief antwoord . Ik kreeg dan ook een bevel om grondgebied te verlaten. Daarnaast kreeg ik ook een inreisverbod van drie jaar. Kan ik dan nog mijn familie bezoeken in België?

Je kan om drie redenen een opheffing of opschorting van een inreisverbod vragen: om humanitaire, studie of professionele redenen of als je kan aantonen dat je het termijn van je bevel om België te verlaten hebt gerespecteerd.

Een opheffing of opschorting om humanitaire redenen (bv. om je familie te bezoeken) kan je op elk moment aanvragen. Om studie- of professionele redenen kan dat pas nadat tweederde van de totale looptijd van het inreisverbod is verstreken.

De aanvraag tot opheffing of opschorting moet gebeuren bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het buitenland, samen met een visumaanvraag om naar België te kunnen komen. Een aanvraag tot opheffing of opschorting kan direct aan de Dienst Vreemdelingenzaken worden verstuurd, enkel als je kan aantonen dat je het termijn van je eerdere bevel om het grondgebied te verlaten hebt gerespecteerd.

 

Je hebt er dus niet automatisch recht op om terug te komen en bv. je familie te bezoeken. Het is aan de Dienst Vreemdelingenzaken om te beslissen of je al dan niet op bezoek mag komen. 

 

Voor meer informatie, zie hier.

JURIDISCHE HELPDESK

Maandag en vrijdag: 9u-12u30 en woensdag: 13u30-17u 02 205 00 55 of juridische.helpdesk@kruispuntmi.be 
(binnen één week krijg je antwoord)