Vragen staat vrij: Juridische Helpdesk

Ik heb een tweede asielaanvraag ingediend. De ambtenaar zei me echter dat de termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten van mijn eerste asielaanvraag nog niet is verlopen en ik daarom geen nieuwe asielaanvraag mag indienen. Klopt dit?

Neen, dit klopt niet. De wetgeving over een meervoudige asielaanvraag is gewijzigd. De wet vermeldt geen tijdsspanne meer waarna een nieuwe asielaanvraag ingediend kan worden. Asielzoekers kunnen nu op ieder moment een nieuwe asielaanvraag indienen op voorwaarde dat ze nieuwe elementen neerleggen zoals een identiteitskaart of een rapport over de veranderde mensenrechtensituatie in het land van herkomst. Nieuwe elementen zijn volgens de gewijzigde wet gegevens die de kans aanzienlijk groter maken om in aanmerking te komen voor de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus. Asielzoekers moeten ook uitleggen waarom ze deze gegevens niet eerder konden aanbrengen.

JURIDISCHE HELPDESK

Maandag en vrijdag: 9u-12u30 en woensdag: 13u30-17u 02 205 00 55 of juridische.helpdesk@kruispuntmi.be 
(binnen één week krijg je antwoord)