Vragen staat vrij: Juridische Helpdesk

Ik kom uit Irak en werd een tijdje geleden erkend als vluchteling in België. Nadien kwamen ook mijn ouders via gezinshereniging naar hier. Mijn volwassen broer is nu eindelijk in Europa geraakt en vroeg asiel aan in Duitsland. Kan hij toch nog naar België komen om hier erkend te worden als vluchteling, zodat hij bij zijn familie kan zijn?

Omdat hij in Duitsland al asiel heeft aangevraagd geldt de Dublinprocedure. Dat is de Europese wetgeving die bepaalt dat er slechts één Europese lidstaat verantwoordelijk is om een asielaanvraag te behandelen. Om te weten welk land, voorziet de Dublinverordening een reeks criteria. Familie hebben in een lidstaat is het eerste criterium. Het begrip ‘familie’ is echter heel strikt gedefinieerd. Meerderjarige kinderen zoals jouw broer vallen daar niet onder. In zijn geval zal België dus hoogstwaarschijnlijk beslissen dat hij terug naar Duitsland moet. Als hij echter afhankelijk is van zijn familie, bv. omdat hij ziek is en hun zorg nodig heeft, dan zal België zich wel verantwoordelijk moeten verklaren. Als dat niet het geval is, is het nog steeds aan te raden om de asielinstanties duidelijk te maken dat zijn hele familie in België is en te vragen om de humanitaire clausule van de Dublinverordening toe te passen. Volgens de verordening kan België zich altijd om humanitaire redenen, bv. het samenbrengen van familieleden, verantwoordelijk verklaren. Duitsland kan ook om dezelfde redenen aan België vragen om de asielzoekers over te nemen. België noch Duitsland zijn daar echter toe verplicht. Europees onderzoek over de toepassing van de Dublinverordening heeft aangetoond dat lidstaten deze clausule slechts heel zelden toepassen.

JURIDISCHE HELPDESK

Maandag en vrijdag: 9u-12u30 en woensdag: 13u30-17u 02 205 00 55 of juridische.helpdesk@kruispuntmi.be 
(binnen één week krijg je antwoord)