Vragen staat vrij: Juridische helpdesk

Een vrouw uit Irak heeft het beschermingsstatuut van subsidiair beschermde verkregen. Mag de vrouw reizen naar haar land van herkomst om haar ernstig zieke moeder te bezoeken?

Wanneer een erkend vluchteling of een subsidiair beschermde reist naar het land van herkomst kan dat leiden tot een herziening van de beschermingsstatus. Zowel erkende vluchtelingen als subsidiair beschermden kunnen hun status dus verliezen. In specifieke uitzonderlijke gevallen kan je als erkend vluchteling of subsidiair beschermde toch voor een korte periode naar jouw herkomstland gaan. Er moet dan wel op voorhand toestemming gevraagd worden aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. Bij de aanvraag moeten de specifieke redenen om naar het herkomstland te reizen worden uiteengezet.