Verslag Groot Asieldebat 2019 in KVS (11/5)

Een avond voor een écht asielbeleid

Mochten de toeschouwers zich nog afvragen waarom ze in de prachtige KVS waren verzeild, dan maakte onze directeur daar meteen korte metten mee: 'Vanavond is geslaagd als er oplossingen naar voor komen die mensen terug voorop zetten.'

De verwachtingen stonden dus hoog gespannen en daar deed Rudi Vranckx nog een schepje bovenop. In een keynote gaf hij met enkele pertinente vragen de aanzet van het debat. Daarna was het aan de zes politieke partijen om de degens te kruisen. De onderwerpen liepen uiteen en de meest relevante thema’s passeerden de revue. Kleinschalige of collectieve opvang? Een menselijk terugkeerbeleid? Opvang in eigen regio? De politici beten zich als uitgehongerde wolven vast op de aangereikte materie. Toch ontaarde de avond zelden in een politiek steekspel. Als factchecker hield prof. dr. Ellen Desmet (Human Rights Centre / CESSMIR) de roedel in bedwang. Haar onfeilbare kennis bracht het debat telkens op kwalitatieve rails. Maar ook het publiek legde de politici het vuur stevig aan de schenen, met onze asielbingo in de hand sloegen de aanwezigen iedere dooddoener uit het debat.

De politieke posities

Vooraleer het stuk hier helemaal verzandt in een droge oplijsting van quotes en standpunten, houden we het bondig. De prijs voor de meeste geestdrift gaat alvast naar PVDA. Op het activistische af viel Ivo Flachet (PVDA) meermaals het afgelopen beleid van N-VA aan, en op het einde ging Flachet ook even in de clinch met Ben Segers (sp.a). De invulling van de zogenaamde terugkeercoaches was hier het heikel punt. Toch kwam Flachet ook met concrete voorbeelden en degelijke feitenkennis op de proppen. Waardevol voor het debat was de ervaring van een partijgenoot die een bezoek bracht aan het Griekse vluchtelingenkamp Moria.

Joren Vermeersch (N-VA) voelde de bui al langer hangen. Het publiek die avond kon het bestuur van Theo Francken niet meteen smaken, Vermeersch wist dat hij kritiek zou krijgen. Dus hield hij het naar onze mening vaak bij sociaal wenselijke replieken. De argumenten bleven vaak te beperkt, en vooral de nadruk op het Australisch opvangmodel en de positieve aspecten van Franckens beleid stootten vaak op meesmuilend gegniffel. In tegenstelling tot PVDA hield de Open Vld zich zeer gedeisd. Toch zorgde Eva De Bleeker (Open Vld) voor een verrassing toen ze zich samen met Sabine de Bethune (CD&V) uitte als voorstander van kleinschalige, lokale opvanginitiatieven. In tegenstelling tot die laatste twee hield N-VA voet bij stuk, want afgelopen legislatuur zagen we toch een sterke nadruk op grootschalige opvangcentra. Keren Open Vld en CD&V hier hun politieke kar?

De Bethune kwam veel aan het woord en positioneerde zich duidelijk in het centrum van het politieke spectrum met een focus op de mensenrechten. CD&V ging vaak akkoord met de standpunten van Segers en De Sutter (Groen), kronkelde zich in genuanceerde bochten waarbij de ambiguïteit soms ook wel eens de overhand nam. Kortom, wat je van een centrumpartij verwacht. Petra De Sutter mocht het standpunt van Groen vertegenwoordigen. Dat deed ze ons inziens op een correcte manier met ook hier een sterke focus op mensenrechten. Het Australische opvangmodel en de Tunesische afgeleide schoot ze aan flarden.

Het debat verliep over het algemeen vrij sereen. Toch lieten de partijen heel wat inhoudelijk stof opwaaien, en het publiek kreeg een pak relevante meningen en argumenten op zijn bord.

Gesproken serenade als afsluiter

Op het einde van de avond liet woordensmid Carmien Michels ons trillen van vervoering tot we op ’t puntje van onze stoel in applaus uitbarsten. De Europees kampioene poetry slam zette de zaal in lichterlaaie met haar gesproken serenade. De buitengaande koppen stonden strijdbaar omhoog geheven. De neuzen in dezelfde richting? Dat misschien nog net niet. Toch gloeide de KVS die nacht nog lang na. Je kon je er laven aan de hoop op een écht asielbeleid. Helemaal bijgetankt voor die laatste sprint tot aan de verkiezingen.

Wat kan jij ondertussen doen? Spread the word! Onze voorstellen kan je hier terugvinden, blijf die vooral delen op sociale media met de #mensenvoorop.