Project 'All-in-one 4 HER' voor hoogopgeleide vluchtelingen

door Dimitri

All-in-one 4 HER is een nieuw project dat een snel integratiemodel wil ontwikkelen voor hoogopgeleide vluchtelingen op de Vlaamse arbeidsmarkt. 

Vluchtelingen vormen een van de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Een groot deel van de hoogopgeleide vluchtelingen (HER's) is overgekwalificeerd voor hun baan. Bovendien heeft in de eerste vijf jaar na aankomst slechts één op de vier vluchtelingen een baan, de laagste van alle migrantengroepen.

Er zijn al veel initiatieven en projecten op het terrein, maar meestal gefragmenteerd en veel met weinig impact. All-in-one 4 HER wil deze kloof verkleinen.

Doelstellingen

Ontwikkelen van een duurzaam en werkend 'fast-track' model voor de integratie van hoogopgeleide vluchtelingen (HER) in de Vlaamse arbeidsmarkt: 

  • Om het integratieproces van hoogopgeleide vluchtelingen te verbeteren en te versnellen
  • Om de werkgelegenheidskloof tussen de HER's te verkleinen
  • Overgekwalificeerd werken verminderen

Meer informatie

Bezoek zeker en vast eens de website http://www.all-in-one4her.eu/

 Brochure

Partners

Stakeholders 

Het project wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid