‘Migranten- en vluchtelingenkinderen in België aan het woord’, ‘What Do You Think?’ Rapport, UNICEF België, 2018.

door lise

UNICEF heeft een rapport uitgebracht waarin migranten- en vluchtelingenkinderen het woord krijgen. Ze rapporteren over het onderzoek naar de bescherming, opvang en integratie van de kinderen. Daarnaast doet UNICEF een aantal aanbevelingen.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft mee bijgedragen aan dit rapport via de Altochtonen van de ToekomstEnkele jongeren van het project lieten een interview afnemen door UNICEF.

Er hebben in totaal 170 kinderen meegewerkt aan het rapport. UNICEF geeft een verslag van de omstandigheden waarin kinderen en jongeren worden opgevangen. Ze hebben de gegevens verzameld aan de hand van interviews. 

In het rapport wordt er vooral aandacht besteed aan alleenstaande jonge moeders, omdat zij een extra kwetsbare groep vormen. Het leven in de grote opvangcentra is vaak niet afgestemd op deze groep. Jonge alleenstaande moeders zijn nog meer dan andere jongeren op zoek naar een rustige omgeving die hen de nodige bescherming biedt.

UNICEF geeft 13 concrete aanbevelingen om de bescherming, opvang en integratie van kinderen en jongeren te verbeteren. 

 1. Werk maken van een procedure die beperkt is in de tijd en van een betere begeleiding door voogden en advocaten. 
 2. Samen zijn met de familie of het contact met de familie kunnen onderhouden.
 3. Behoefte aan kalmte, rust, veiligheid en begeleiders die naar hen luisteren. Meer kleine structuren of gastgezinnen voor kinderen die alleen aankomen, en alternatieve opvangmogelijkheden voor gezinnen.
 4. Meer ondersteuning voor de kinderen die nog nooit naar school zijn geweest of die op het einde van het schooljaar aankomen.
 5. Mogelijkheid om aan sport te doen of deel te nemen aan een vrijetijdsactiviteit. 
 6. Begeleiding op maat voor jonge meisjes die bijzonder kwetsbaar zijn.
 7. Luisteren naar de stem van migranten - en vluchtelingenkinderen.
 8. Migranten- en vluchtelingenkinderen, en in het bijzonder niet-begeleide kinderen beschermen tegen uitbuiting en geweld.
 9. Een einde maken aan de opsluiting van kinderen die een vluchtelingen- of verblijfsstatuut willen en verscheidene praktische oplossingen als alternatief voorstellen.
 10. Families bij elkaar houden.
 11. Het onderwijs van alle migranten- en vluchtelingenkinderen voortzetten en hen toegang verlenen tot kwaliteitsvolle gezondheid-en andere diensten.
 12. Maatregelen treffen om de diepere oorzaken van grootschalige vluchtelingen- en migratiestromen aan te pakken.
 13. Maatregelen tegen xenofobie, discriminatie en marginalisering in de doorreis- en bestemmingslanden promoten.

Het volledige rapport kan je hier nalezen.