Juridische helpdeskvraag van de maand (maart 2017)

Kan een kind, als asielzoeker, erkend vluchteling of subsidiair beschermde mee op schoolreis binnen de Europese Unie? 

Om op schoolreis te gaan naar een andere EU-lidstaat heeft de leerling in principe enkel een geldig paspoort nodig en geen visum. Dit is enkel wanneer de leerling wettig in een van de EU-lidstaten verblijft en de begeleidende leerkracht in het bezit is van een nominatieve reizigerslijst. Dit is een lijst waarop de identiteitsgegevens van de leerlingen staan en het doel en de omstandigheden van de reis. Op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken vind je een voorbeeld van het document.

Bovendien is een geldig paspoort niet vereist wanneer je een recente foto van de leerling aanbracht op de reizigerslijst en de verantwoordelijke lidstaat de verblijfsstatus en het recht om opnieuw tot het land te worden toegelaten bevestigde.

Ook de Belgische overheid moet de lidstaat naar waar de schoolreis gaat bevestigen dat de reizigerslijst een geldig reisdocument is. Die is geldig voor de duur van de reis. Naast de EU-lidstaten aanvaardt ook Zwitserland deze lijst als geldig reisdocument. Je mag door deze staten reizen en er verblijven gedurende maximum drie maanden.

Wat moet de school vooraf doen? Ze vult de nominatieve reizigerslijst in, met vermelding van de (voor)namen van de scholieren, de leerkrachten die hen begeleiden en de bestemming en duur van de reis, voorzien van een foto van de scholieren die niet in het bezit zijn van een individueel identiteits- of reisdocument. Ze stuurt die lijst naar de Dienst Vreemdelingenzaken voor goedkeuring.

Het bevoegde bureau bij de asieldienst is voor asielzoekers: bureau R, tel 02 793 90 71 of Bur_r01@ibz.fgov.be Voor andere derdelanders is dit: tel 02 793 90 75 of 02 793 90 88.