Juridische helpdeskvraag van de maand (januari 2018)

door leen_s

Welk land is verantwoordelijk voor een niet-begeleide minderjarige vreemdeling wanneer die in België een asielaanvraag indient, maar ook al in een ander Europees land asiel heeft aangevraagd?

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn een bijzonder kwetsbare groep. Daarom bevat de Dublin III-verordening specifieke waarborgen voor minderjarigen. Op basis van artikel 6 moeten de lidstaten bij alle procedures waarin de verordening voorziet, het belang van het kind vooropstellen.

De ontvangende lidstaat moet eerst onderzoeken of er zich een ‘gezinslid’ (een partner, een ouder, broer of zus) van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling in een lidstaat bevindt. Als dat niet het geval is, moet de ontvangende lidstaat onderzoeken of een ‘familielid’ zich op legale wijze in een lidstaat bevindt. Wanneer dat zo is, is deze staat verantwoordelijk voor het verzoek tot bescherming, op voorwaarde dat deze oplossing in het belang van het kind is.

Wanneer er zich meerdere familieleden legaal op het grondgebied bevinden van verschillende lidstaten, beslist men in het belang van het kind welke staat de asielaanvraag zal behandelen.

Wanneer er geen familieleden legaal in een lidstaat zijn, is de staat waar de minderjarige zijn of haar asielaanvraag het laatste heeft ingediend verantwoordelijk. Dat betekent dat men minderjarigen in deze situatie niet langer kan terugzenden naar de staat waar zij een eerste asielaanvraag hebben ingediend.

Wel heeft iedere lidstaat zijn eigen leeftijdsprocedures. Wanneer de lidstaat je plots als meerderjarige beschouwd, kan je worden teruggestuurd naar het eerste land, dat dan de verantwoordelijkheid heeft.

Wil je meer leren over de situatie van niet-begeleide minderjarigen in België? De komende weken organiseren wij een aantal vormingen op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel. Schrijf je snel in want de plaatsen zijn beperkt! https://www.vluchtelingenwerk.be/vorming-niet-begeleide-minderjarige-vreemdelingen