Juridische helpdeskvraag van de maand (februari 2017)

Landeninfo: 'Hebben jullie informatie over de situatie van slaven in Mauritanië?'

Af en toe ontvangt België Mauritaanse asielzoekers die gevlucht zijn omwille van redenen die verband houden met slavernij. Het zijn vaak gevoelige dossiers waar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen niet altijd volgt.

Mauritanië is een van de weinige landen ter wereld waar de praktijk van menselijke slavernij nog altijd bestaat. Ondanks de officiële afschaffing van slavernij in dit land, is het fenomeen wijdverspreid en zou het betrekking hebben op ongeveer 20% van de bevolking. In het bijzonder zouden zowel de minderheidsgroep bekend onder de naam 'Black Moors', als etnische groepen zoals de 'Haratine' hieronder lijden. De slachtoffers beschrijven vaak een meester-slaaf relatie van uitzonderlijke wreedheid.

Ook recente rapporten van Minority Rights Group International, Amnesty International, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, VN-Mensenrechtenraad evenals lokale anti-slavernij organisaties zoals de IRA wijzen op extreme schendingen van de mensenrechten door de praktijk van slavernij.

Slaven vallen onder een absolute heerschappij en zijn volledig onderdanig aan hun meester die het recht heeft om vrijelijk te beschikken over hun persoon. Zo kan een meester beslissen om zijn slaaf te castreren of om slavinnen, met inbegrip van zeer jonge meisjes, te verkrachten. Deze laatste groep kan de meester ook verkopen of zelfs als cadeau wegschenken. Slaven worden geboren als eigendom van hun meester, hebben geen identiteitsbewijs of burgerlijke staat, en hebben geen recht op onderwijs. Ze worden niet betaald en hebben geen recht op zorg. Vaak moeten ze lijfstraffen ondergaan. Ondanks de afschaffing van slavernij blijven de meesters ongestraft. Om die reden trachten duizenden Mauritaniërs hun land te ontvluchten in een poging hun menselijke waardigheid te behouden.

Heb je zelf een vraag m.b.t. landeninformatie? Mail naar info@vluchtelingenwerk met vermelding van ‘landeninfo’ in het onderwerp.

http://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A162405.AN.pdf

http://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A122111.AN.pdf

http://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A124684.AN.pdf