Juridische helpdeskvraag van de maand (augustus 2017)

Kan ik als erkend vluchteling mijn eigen zaak starten in België?  

Vluchtelingen met een verblijfsstatuut kunnen ondernemen in België. De kandidaten moeten wel een beroepskaart aanvragen wanneer ze een verblijfskaart kregen als subsidiair beschermde (oorlogsvluchteling) of via gezinshereniging. De vluchteling kiest voor de aanvraag een ondernemingsloket naar keuze. Het departement Werk van het bevoegde Gewest beslist over de toekenning.

Wie als vluchteling is erkend of een verblijfskaart van onbeperkte duur heeft, is vrijgesteld van deze beroepskaart.

Wanneer je als asielzoeker nog wacht op een beslissing over je asielaanvraag, zal je niet zomaar een beroepskaart krijgen. Je moet dan een economische meerwaarde voor Vlaanderen aantonen in termen van werkgelegenheid of innovatie. In de praktijk is dit meestal problematisch.

Iedere startende ondernemer, of die nu een beroepskaart nodig heeft of niet, moet de ondernemersvaardigheden kunnen bewijzen. Hier zijn wel wijzigingen op komst. Zo schaft de overheid de vereiste basiskennis bedrijfsbeheer af op 1 september 2019. Dan kan je in Vlaanderen een eigen zaak starten zonder attest of diploma, maar een uitgewerkt financieel plan blijft nodig.

Voor bepaalde specifieke beroepen (bakker, slager, kapper, garagist,…) heb je een bewijs van beroepsbekwaamheid nodig. Dit schaffen ze grotendeels begin 2018 af, behalve voor de bouwsector.

Hoewel vele vluchtelingen de nodige talenten of ervaring hebben om te ondernemen, is het meestal niet gemakkelijk om in een Belgische context te kunnen starten. De Vlaamse overheid ondersteunt persoonlijke begeleiding aan vluchtelingen via het project AZO! Klik hier voor meer informatie over AZO. Dit is een partnerschap van ervaren ondernemingsorganisaties zoals Stebo, Unizo, Starterslabo én Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De kandidaat ondernemers krijgen een vaste trajectbegeleider die hen bijstaat van idee tot opstart.