Juridische helpdeskvraag van de maand (augustus)

Mogen asielzoekers en vluchtelingen naar het buitenland reizen?

'Ik help een Afghaanse jongeman die onlangs werd erkend als vluchteling. Hij heeft zijn elektronische A- kaart ontvangen en wil graag zijn familie in Spanje bezoeken. Dient hij een paspoort te hebben om buiten België te kunnen reizen?'

Een erkende vluchteling of een subsidiair beschermde kan reizen en naar België terugkeren als hij over een geldig paspoort en een geldige Belgische verblijfskaart beschikt. Voor erkende vluchtelingen levert België een bijzonder reispaspoort af. Een subsidiair beschermde moet in principe een paspoort aanvragen bij de autoriteiten van het  herkomstland. Als dat onmogelijk is, kan België een bijzonder paspoort afleveren. 

Deze Afghaanse man heeft wel een blauw paspoort (of reisdocument) nodig om naar zijn familie in Spanje te kunnen reizen.  Hij moet ook zijn elektronische identiteitskaart meenemen, zodat hij opnieuw België kan binnenkomen.

Mocht hij willen reizen naar een land buiten de Schengenzone, dan moet hij ook nagaan of hij een visum nodig heeft voor dat land. Dit kan hij navragen bij de diplomatieke post van het land van bestemming.[ 

Opgelet! Reizen naar het herkomstland kan ertoe leiden dat de erkende vluchteling of subsidiair beschermde zijn beschermingssstatus en vervolgens verblijfsrecht in België verliest. Neem hierover altijd eerst contact op met het CGVS.