Jonge vluchteling rapt

door Dimitri

Biniam kwam hier 3,5 jaar geleden alleen aan als vluchteling uit Eritrea. Hij was toen bijna 16 jaar. Intussen kwam de procedure gezinshereniging tot een goed einde zodat zijn ouders en zijn twee kleine broertjes ook in België zijn. Hij woont in Rupelmonde en gaat naar school in Deeltijds Onderwijs in Antwerpen. Hij wilde altijd iets met rap doen. Jammer genoeg zijn niet altijd de financiële middelen voorhanden die hij zou wensen…vandaar bij zijn eerste song een fotomontage in plaats van een clip.