Interview met Bert Gabriëls, ambassadeur van de Refugee Walk

door Fleur

Bert werkte als jurist voor verschillende instanties die zich inzetten voor de rechten van vluchtelingen of minderheden. Hij becommentarieerde de verblijfswetgeving en is voogd van een tiental niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Zijn voorstellingen ‘Gelukzoeker’ en ‘Op drift’ raken ook aan het vluchtelingenthema. In de laatste wil hij migratie, integratie en het vluchtelingenthema op een luchtige manier bespreken.

“40 km stappen is niet per se onmenselijk. Het kan ook heel prettig zijn, gezond zelfs. Het zijn de onzekerheid en de uitzichtloosheid, die de tocht ondraaglijk maken.”

Waarom thema vluchtelingen?

Hij zegt zelf overal te willen helpen waar hij kan rondom zorg en armoede.
Daar valt migratie onder. Het belangrijkst vindt hij daarbij de beeldvorming. Volgens Bert gaat het over een probleem dat opgelost kàn worden. Mensen maken ruzie zonder argumenten, vaak op basis van emoties. Zonder voor of tegen, links of rechts te willen zijn, is het belangrijk om het onderwerp objectief te kunnen bekijken. Het gaat om de feiten, los van ideologieën.

De Refugee Walk

Bert zegt zelf geen sportmens te zijn. (Hij weet ook nog niet zeker of hij wel mee stapt). Hij is geen held in lange tochten en behoort eerder tot één van de klagers. Hij vindt vooral de beleving belangrijk: dat deelnemers de kans krijgen om zich in te leven in de situatie van mensen op de vlucht. Meestappen en in contact komen met vluchtelingen, toont een wereld los van de zetel of de televisie. Bovendien is onderweg zijn de beste manier om bij te leren.

“Zo’n beleving toont een wereld los van de zetel of de televisie."

Tijdens zijn deelname aan het programma ‘Terug naar eigen land’, sloot hij zich aan bij mensen op de vlucht en stapte daadwerkelijk met hen mee. In dit reality-programma reist journalist Martin Heylen met zes bekende Vlamingen naar conflictgebieden,
waarbij ze de vluchtelingenroute richting Europa afleggen. De route start in Mogadishu (Somalië) en Arbil (Irak) en gaat naar Griekenland, Turkije, Servië, Macedonië, Duitsland en België.Zijn deelname zorgde ervoor dat Bert zich actiever met het thema bezig ging houden en er opnieuw over na ging denken.

Met zijn schoolvoorstelling 'Op drift' staan de vragen die mensen vandaag rondom migratie hebben, centraal. Waarom vluchten mensen? Waarom kiezen ze voor Europa? Kunnen we een deel opvangen? Hij past de inhoud steeds aan, om steeds dichter bij een definitief antwoord te komen: een tekst waar iedereen het over eens is. Hij neemt de vluchtelingencrisis als het uitgangspunt van de voorstelling. De vluchteling fungeert als een schoolvoorbeeld van de ongewenste migrant. Dit spreekt tot de verbeelding. Kritiek op vluchtelingen gaat uiteindelijk over kritiek op migratie in het algemeen: zij met een andere cultuur mogen niet naar België komen.