Collega Thomas in de kijker: 'Gastvrije Gemeente maakt de broodnodige link met mensen in het veld'

door lise

Op 23 januari is onze campagne Gastvrije Gemeente officieel uit de startblokken geschoten. We zijn ondertussen toe aan de vijfde editie, die met de gemeenteraadsverkiezingen een extra dimensie krijgt. Onze collega Thomas organiseert de campagne en daarom zetten we hem in de kijker.

De Gastvrije Gemeente campagne is vorige maand opnieuw gelanceerd, wat houdt de campagne juist in?

'De campagne is een van de zachtste initiatieven die we lanceren, maar daarom is ze niet minder belangrijk. Vluchtelingenwerk is voornamelijk bezig met beleids-en lobbywerk. Gastvrije Gemeente maakt de broodnodige link met mensen in het veld. We willen deze mensen opsporen om hen te bedanken voor het werk dat ze doen. Daarnaast willen we hen tonen dat ze niet de enigen zijn die zich inzetten voor mensen op de vlucht. Tijdens de Gastvrije Cafés brengen we lokale en regionale initiatiefnemers met elkaar in contact.'

Waarom is de campagne zo belangrijk?

'We willen vooral de negatieve nieuwstrend breken. Wanneer er gecommuniceerd wordt over mensen op de vlucht, is dit vaak in een negatieve context. Gastvrije Gemeente draagt bij tot een positieve communicatie. Wij willen aantonen dat samenleven werkt met zijn ups en downs.'

Welk effect hoop je dat de campagne heeft?

'We willen vrijwilligers in het veld verbinden met elkaar en met ons. Mensen die zich willen inzetten voor mensen op de vlucht kunnen via Gastvrije Gemeente inspiratie opdoen. Daarnaast kunnen bestaande initiatieven met hulp van onze campagne een netwerk uitbouwen met andere initiatieven in heel Vlaanderen en Brussel.'

'Hoe meer mensen zich achter onze boodschap van gastvrijheid scharen, hoe luider die weerklinkt.'

Dit jaar heeft de campagne een extra luik, de gemeenteraadsverkiezingen. Waarom is inzetten op de lokale politiek zo belangrijk?

We communiceren in eerste instantie rechtstreeks met lokale politici via onze beleidsnota’s. Daarnaast willen we mensen in het veld wapenen met kennis en een concreet alternatief om naar politici te stappen. We hebben daarom besloten om per beleidsdomein – werken, onderwijs en wonen – concrete suggesties mee te geven. Met deze suggesties in hand kunnen geëngageerde burgers de dialoog met politici aangaan om zo verandering te brengen op een domein dat van belang is in hun gemeente of stad.

Is er nog iets dat je wil meegeven aan de mensen die de campagne volgen?

Als mensen iets doen, zelfs iets heel kleins zoals een taartenbak; of iets heel groots dat zich op lange termijn ontwikkelt, dien het zeker in, want het belangrijkste aan deze campagne is om alle initiatieven zichtbaar te maken. Hoe meer mensen zich achter onze boodschap van gastvrijheid scharen, hoe luider die weerklinkt.

Dien je initiatief in via onze website en toon hoe gastvrij jouw gemeente is!