Collega in de Kijker: Lore Robeyns

door Dimitri
  • Lore (rechts op de foto naast haar collega Elhasbia)

Vandaag zetten we opnieuw een collega in de kijker. We interviewen een medewerker en vragen naar zijn of haar verhaal bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Lore Robeyns is onze projectmedewerker Integratie en werkt rond huisvesting voor erkende vluchtelingen. ‘Vluchtelingen ondervinden veel problemen in hun zoektocht naar een gepaste woning. Er is een warm aanbod van Belgisch pleeggezinnen die vluchtelingen willen opvangen. Maar we kunnen nauwelijks gebruik maken van dit aanbod door onaangepaste wetgeving. Dat vind ik enorm jammer.’

Je hebt in het verleden al eens gewerkt voor Vluchtelingenwerk?

Lore: ‘Ongeveer drie jaar geleden. Toen was ik strategische ontwikkelaar bij de dienst Opvang. Ik verzamelde signalen vanuit de opvang en onze opvangpartners. Die informatie verwerkte ik en gaf ik door aan onze beleidsmedewerker. Verder organiseerde ik samen met onze Franstalige zusterorganisatie CIRÉ vormingen en ontmoetingsdagen voor maatschappelijke assistenten. Toen de toenmalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block de opvangplaatsen afbouwde voor Vluchtelingenwerk, verloor ik na een dik jaar mijn job en ben ik helaas moeten vertrekken. ’

Wat heb je gestudeerd?

‘Sociologie en antropologie aan de KULeuven. Mijn eerste job was begeleider op de werkvloer bij de Kringwinkel in Leuven. Een heel leuke job. Daarna werkte ik tijdelijk voor de KULeuven waar ik onderzoek deed naar dak- en thuisloosheid. Met het gespaarde geld vertrok ik zeven maanden op reis. Ik trok helemaal alleen met mijn rugzak door Nieuw-Zeeland, Australië, Fiji, Samoa en Thailand. In juli kwam ik terug, en na een kort vervangingscontract bij de Kringwinkel, kwam ik bij Vluchtelingenwerk terecht.’

Wat zijn je taken in je nieuwe functie?

‘Ik ben projectmedewerker Integratie en werk voornamelijk rond huisvesting voor erkende vluchtelingen. Het grootste deel van mijn werk is het project dat we hebben samen met Pleegzorg Vlaanderen. Onder de noemer ‘Geef de wereld een thuis’ gaan wij samen met Pleegzorg Vlaanderen en de erkende diensten voor niet-begeleide minderjarigen (Minor-Ndako, De Oever, Kiosk) op zoek naar gastvrije gezinnen. Deze pleeggezinnen vangen tijdelijk niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, gevluchte gezinnen of vluchtelingen met een beperking op. Normaal ging ik de asielsector informeren over dit project en de screening van de vluchtelingengezinnen doen. Maar we kunnen nauwelijks starten met het project, omdat er geen regelgevend kader is. Samen met het Agentschap Jongerenwelzijn proberen we hier een oplossing voor te vinden, maar  het duurt lang…

Daarnaast organiseerde ik in juni een netwerkdag over huisvesting voor maatschappelijk assistenten en beleidsmakers Het is zeer moeilijk voor erkende vluchtelingen om een woning te vinden. Tijdens de netwerkdag werd een overzicht gegeven van verschillende projecten, werden goede praktijken gedeeld, en gingen we in groepen dieper in op enkele specifieke thema’s. Bovendien schreef ik een brochure in verschillende talen voor erkende vluchtelingen die op zoek zijn naar een woning. Waar moet je op letten, wat zeg je tegen een verhuurderals je op gesprek gaat, … Interessant voor vluchtelingen, maar ook voor hun begeleiders.

Dat neemt niet weg dat dit maar kleine acties zijn voor een groot maatschappelijk probleem. Eenmaal erkend als vluchteling krijg je twee maanden tijd om een nieuwe woning te vinden. Dit kan in sommige situaties verlengd worden met twee maanden. Binnen die termijn moeten ze een woning gevonden hebben en dit met een beperkt budget, beperkte kennis van de landstalen, en zonder netwerk in België. Maar het aanbod van betaalbare woningen is al jaren ontoereikend. Je staat jaren op de wachtlijst voor een sociale woning, en op de private huurmarkt is het betaalbare aanbod absoluut ontoereikend voor de vraag. Dit is een probleem dat alle kwetsbare huurders treft, en des te nijpender wordt met de uitstroom van erkende vluchtelingen uit de asielopvang. Veel mensen zijn genoodzaakt ronduit slechte panden te huren van een huisjesmelker, omdat ze anders op straat staan.'  

Frustreert je werk je soms?

‘Ik vind het vooral jammer dat we het aanbod van de Belgische pleeggezinnen niet kunnen inzetten. Het is moeilijk voor erkende vluchtelingen om een woning te vinden. Maatschappelijk assistenten en vrijwilligers spenderen veel tijd in het zoeken naar woningen of andere oplossingen. We hebben aan de andere kant dat fantastische aanbod van kandidaat-pleeggezinnen  die vluchtelingen tijdelijk willen opvangen en mee ondersteunen in hun verdere integratie. Maar we kunnen er momenteel niets mee doen omdat de regelgeving niet aangepast geraakt.  We zijn nu bijna een jaar verder en hebben ongeveer vijftig gescreende pleeggezinnen voor Vlaanderen en Brussel, klaar om een gezin op te vangen. Daarvan hebben we bij drie pleeggezinnen een vluchtelingengezin kunnen onderbrengen. Dit zijn de enige pleeggezinnen die omwille van de structuur van hun woning geen problemen hebben met de regelgeving.

Ik vind dat heel jammer. Het feit dat een pleeggezin je helpt is een fantastische opstap naar je integratie. Je leert van elkaar, zowel de geschreven als ongeschreven regels, bouwt een netwerk uit, wordt ondersteund bij de soms ingewikkelde administratie, … Het is zonde dat het engagement van die pleeggezinnen niet ingezet kan worden.'

Er komt ook een nieuwe website rond huisvesting?

‘We zijn bijna klaar met ons digitaal woningplatform. Eind september gaat onze website online. Het doel is informatie geven rond huisvesting en erkende vluchtelingen. We richten ons tot de erkende vluchtelingen én de verhuurders. Verhuurders die bereid zijn te verhuren aan vluchtelingen, kunnen hun panden , gratis registreren op onze website. Vluchtelingen die naar woningen zoeken op onze website, weten dan dat ze bij deze verhuurder een kans maken als kandidaat-huurder. Want nog al te vaak worden ze geweigerd omdat ze OCMW-cliënt zijn, de taal nog niet spreken of migrant zijn.'