Collega in de Kijker: Kristien

door Dimitri

Vandaag is het opnieuw tijd voor ‘Collega in de kijker’. We interviewen dan een medewerker van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en vragen naar zijn of haar verhaal. Kristien is dit keer aan de beurt. Zij is onze medewerker campagne en beweging. ‘Het mensenrechtendebat en het vluchtelingenthema blijven mijn grote passies. Zij zijn mijn belangrijkste drive om ervoor te gaan.’

Kristien: Ik ben begonnen als coördinator bij Jeugdwelzijnswerk bij El Paso in Gent. Wij richten ons toen vooral tot maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van Turkse origine of kinderen uit kansarme milieus. In die tijd krijgen wij ook veel te maken met nieuwkomers. Deze jongeren hadden geen vrije tijd en bleven vaak hangen rond de school. Ze hadden geen bezigheden of activiteiten. Steven Haine, een heel gemotiveerde jeugdwerker is een jongerenwerking met hen gestart. Het waren meer dan dertig jongeren van alle nationaliteiten. Op één of andere manier werkte dat zonder problemen. We kwamen samen om bijvoorbeeld te voetballen of te koken. Allemaal aangename activiteiten. In die periode van mijn leven was ik nog totaal niet op de hoogte van de asielprocedure in ons land of de vluchtelingenproblematiek. ‘Jongeren moesten jongeren kunnen zijn.’ Dat was toen ons motto. Ik was toen nog niet bezig met het vluchtelingenthema.  Het contact met deze jongeren heeft mijn interesse doen groeien voor vluchtelingen. Ik herinner mij nog een jongerenkamp waar nieuwkomers samen zaten met Belgische jongeren. Die interactie was zeer interessant. Het was wel niet evident om dit samenleven in de praktijk om te zetten. Sommigen begeleiders hadden daar hun bedenkingen bij.

 

Hoe ben je bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen terecht gekomen?

Kristien: Na mijn job bij Jeugdwelzijnswerk werkte ik twee jaar voor VIVAS (Vereniging Inwoners Van Sociale woningen), een participatie project van Samenlevingsopbouw Vlaanderen. We brachten sociale huurders van lokale bewonersgroepen uit sociale huisvesting samen, stimuleerden hen om initiatieven te nemen die hun leef- en woonkwaliteit verbeteren. Samen met de bewoners verdedigt VIVAS de belangen van sociale huurders en zorgt voor een vormingsaanbod, om bewoners meer vaardigheden en kennis te geven. Ik vond het best boeiend, maar omdat er zoveel betrokken partijen waren gingen de processen zeer traag vooruit. Ik had zin in een job die korter op de bal speelt. Zo viel een kleine zeven jaar geleden mijn oog op een vacature bij Vluchtelingenwerk. Ik had al enorm veel interesse in het vluchtelingenthema en de organisatie zag er mij zeer dynamisch uit. Ik herinner mij nog mijn eerste sollicitatiegesprek. Via de website leerde ik al termen zoals bijvoorbeeld subsidiaire bescherming van buiten. Ik wilde echt deze job hebben.

 

Wanneer wist je dan dat je mocht beginnen?

Kristien: Ik denk dat ik een week later al startte als medewerker campagne en beweging. Mijn eerste dag mocht ik al meteen mee actie voeren. Spannend hoor, Rein (onze adjunct-directeur, nvdr.) die me een mail stuurde dat ik verwacht werd op een ‘geheime’ actie! Twee maanden later stak ik al een evenement in elkaar. Het ging dus zeer snel. Zoals ik ook hoopte. Het fijne is dat mijn job de afgelopen jaren telkens veranderd is, soms veel actie, dan weer focus op campagne,…  Vandaag ligt de focus op de ontwikkeling en groei van de beweging. ‘Waar gaan we naar toe de volgende jaren?  Hoe kunnen we dit beter aanpakken? Hoe kunnen we meer mensen betrekken?’

 

Je werkt ook met vrijwilligers?

Kristien: Vrijwilligers zijn super belangrijk voor onze doelgroep. Zij zijn onze brug tussen het beleid, lokale gemeenschap en de vluchtelingen en asielzoekers. Wij proberen ze wegwijs te maken in het administratief kluwen van de asielprocedure. Vrijwilligers staan in voor het onthaal van mensen op de vlucht.  Ze helpen hen de weg vinden naar school, huisvestingen, staan hen bij in contact met OCMW’s, voorzien soms noodhulp,… Recent hebben we samen met hen een nieuwe vereniging opgestart ‘Gastvrij Netwerk’ om alle lokale vrijwilligersgroepen en comités meer zichtbaarheid te geven en beter te kunnen ondersteunen.

 

Wat zijn dan al jouw taken?

Kristien: Ik organiseer onze jaarlijkse campagnes. Verder sta ik in voor de organisatie van al onze acties, betogingen en een deel van onze evenementen. Naast de ondersteuning van de lokale vrijwilligersgroepen en comités zorg ik ook voor het vormingsaanbod van onze eigen vrijwilligers die dagelijks actief zijn in het startpunt. Daarnaast geef ik mee het vrijwilligersbeleid binnen de organisatie vorm. Hoog tijd, want elke week krijgen wij spontaan twee à drie vragen van mensen om vrijwilliger bij ons te worden. Eigenlijk hebben we te weinig plaatsen voor al deze vrijwilligers. Naast mijn bewegingstaken, ben ik vier jaar personeelsvertegenwoordiger geweest. Momenteel werkte ik net mijn opleiding af als vertrouwenspersoon binnen Vluchtelingenwerk. Iedereen die met vragen of problemen zit gerelateerd aan het werk kan bij mij komen voor een vertrouwelijk gesprek. Ik ben ook gebonden aan het beroepsgeheim.

 

Wat vind je dan het leukste aan jouw job?

Kristien: Bij Vluchtelingenwerk is veel mogelijk. Je mag creatief denken. De collega’s zijn tof en dynamisch. En outside the box denken, wordt enorm gewaardeerd. Het mensenrechtendebat en het vluchtelingenthema blijven mijn grote passies. Zij zijn mijn belangrijkste drive om ervoor te gaan.