Collega in de Kijker: Joris

door Dimitri

Vandaag zetten we opnieuw een ‘Collega in de kijker’. We interviewen een medewerker van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en vragen naar zijn of haar verhaal. Joris Verschueren is onze medewerker ‘Wereld in Beweging’ en ‘administratieve en financiële projectondersteuning’. Migratie en ontwikkeling zijn zijn stokpaardjes. “Als mensen enkel vrijwillig zouden migreren, hadden we een betere wereld.”

Hoe ben je bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen terecht gekomen?

Joris: “Ik heb geschiedenis en ontwikkelingsmanagement gestudeerd. Na mijn studies werkte ik in een koepel van organisaties van mensen met een migratieachtergrond en daarna in de Noord-Zuidsector. Die twee interesses komen ook terug in mijn project voor Vluchtelingenwerk.”

Vertel eens iets over je project?

Joris: “We onderzoeken ontwikkelingskansen die ontstaan omdat wereldwijd mensen migreren. We merken dat de Noord-Zuidsector in Vlaanderen tot nu toe weinig actief was rond migratie. Aan de andere kant zien we dat mensen met een migratieachtergrond vaak wel bezig zijn met de Noord-Zuidprojecten, maar dan op kleine schaal. Ons project wil die twee werelden samenbrengen. Dat doen we door educatief materiaal aan te maken over migratie en ontwikkeling. Migratie biedt heel wat perspectieven en leidt tot ontwikkelingskansen in Noord en Zuid. We willen mensen uit de Noord-Zuidbeweging, uit onze ledengroepen en uit organisaties van mensen met een migratieachtergrond bij het proces betrekken. Als mensen daaraan willen meewerken of in een latere fase het educatief materiaal willen uittesten, dan kunnen ze mij contacteren. Enerzijds kunnen ze dit materiaal gebruiken om het migratiedebat te voeden, anderzijds kunnen ze er zelf acties mee opzetten.”

Vanwaar jouw interesse voor migratie?

Joris: “De wereld waarin wij leven is een migratiesamenleving. Dat merk je duidelijk in steden. Ik heb een tijdlang onderzoek gedaan naar Congolese migranten in Zuid-Afrika. Migratie bepaalt mee hoe een samenleving er uitziet, hoe ze werkt. Ook onze maatschappij is mee gevormd door eeuwen migratie.

Op dit moment zie je wereldwijd vooral gedwongen migratie. Mensen verlaten hun thuis helemaal niet uit vrije keuze, maar worden ertoe gedwongen door gebrek aan perspectieven of omdat ze vluchten voor vervolging of oorlog. Gedwongen migratie is het gevolg van globale onrechtvaardigheid. Die onrechtvaardigheid houdt mij erg bezig. We moeten ons engageren om te strijden tegen sociale onrechtvaardigheid met vrijwillige migratie als doel. Als mensen enkel vrijwillig zouden migreren, hadden we een betere wereld.”

Wat zijn je andere taken bij Vluchtelingenwerk?

Joris: “Ik ondersteun ook collega’s bij het opstellen van hun aanvragen en de administratie van hun projecten. Verder doet het mij plezier dat we bij Vluchtelingenwerk sinds een tweetal jaar samen met het Minderhedenforum, Orbit, Netwerk Tegen Armoede, Samenlevingsopbouw en 11.11.11 in de Migratiecoalitie samenwerken om over migratie na te denken. Binnen die samenwerking willen we onze blik verruimen en ruimer kijken naar globale migratie. Voor de tweede keer bracht de Migratiecoalitie een rapport uit waarin we het Belgische beleid op vlak van ontwikkeling, migratie en integratie doorlichten. We gaan na wat de uitgangspunten zijn en of deze wel kloppen. Eén van die uitgangspunten is dat je door grenzen te verstevigen migratie onder controle kan brengen. Uit ons rapport blijkt zeer duidelijk dat dit niet het geval is. Als we grenzen sluiten, gaan mensen andere, vaak gevaarlijkere, routes opzoeken. Daarom pleiten we met dit onderzoek voor veilige migratieroutes en tonen we aan dat het huidige beleid contraproductief is.“

Vind je dat het leukste aan je job?

Joris: “Vanaf de eerste dag dat ik hier begon te werken, viel het mij op wat een hecht team Vluchtelingenwerk is. De gedrevenheid van mijn collega’s is een reden om graag naar het werk te komen. Verder vind ik het ook belangrijk om met onze organisatie een rol te spelen binnen het progressief middenveld. Ik kan werken rond een zeer actueel thema, de moeilijkheden van vluchtelingen en mensen met een precair verblijfsstatuut. De aandacht voor migratie binnen de Noord-Zuidbeweging is het afgelopen jaar ook toegenomen. Sinds ik hier werk heb ik al heel wat bijgeleerd. Mijn project combineert dus twee oude liefdes: migratie en Noord-Zuidsamenwerking.”

Zijn er ook minder leuke kanten aan je job?

Joris: “Het is vaak een confronterend thema. Ik verdraag het leed van andere mensen niet goed. Het thema is dus niet altijd prettig en blijkbaar roepen we soms behoorlijk agressieve reacties op bij sommige mensen. Niet dat dat houdt mij afremt. Er zijn ook veel verrassend positieve reacties.

Bepaalde politieke keuzes kunnen me erg boos maken. Sommige politieke beslissingen zijn onbegrijpelijk voor mij. Neem nu die fameuze deal tussen Turkije en de EU. Je kan mij onmogelijk wijsmaken waarom het beter is om vluchtelingen op te vangen in Turkije dan in de best draaiende economische regio van de wereld met vijfhonderd miljoen inwoners. Wie wordt daar nu beter van?”