Collega in de Kijker: Geert Bossaerts

door Dimitri
  • Geert (links op de foto) in gesprek met een vrijwilliger aan het Startpunt

Vandaag zetten we opnieuw een collega in de kijker. We interviewen een medewerker en vragen naar zijn of haar verhaal bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Geert Bossaerts is onze nieuwe coördinator van het Startpunt. Ze werkte bijna heel haar leven in internationale samenwerking voor verschillende organisaties en kreeg in 2012 de eretitel ‘Vredesvrouw’ in de Belgische senaat. ‘Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het Startpunt van Vluchtelingenwerk. Het is fantastisch dat mensen hun vrije tijd geven en zich belangeloos inzetten. Dat is heel kostbaar voor een samenleving en we moeten dat koesteren.’

Geert: ‘Als jonge vrouw ging ik voor Vredeseilanden in Togo werken.  Mijn opdracht was vrouwen actief te betrekken in ontwikkelingsprocessen en hen leidinggevende taken te doen opnemen in de lokale gemeenschappen. Ik werd verliefd op Afrika en leerde er ook mijn man kennen. Je bouwt gaandeweg een netwerk uit en dan rol je van de ene job in de andere. Eenmaal je in het circuit belandt, geraak je er niet meer uit (lacht). Ik werkte heel wat jaren in Rwanda, Burundi en het Oosten van Congo .Eerst werkte ik voor 11.11.11, nadien voor internationale organisaties, altijd met een focus op de versterking van de civiele maatschappij, vredesopbouw, mensenrechten en armoedebestrijding. Mijn laatste Afrikaanse missie,  in de Centraal-Afrikaanse Republiek, was de zwaarste. Ik heb dertien jaar in oorlogsgebied gewerkt en je batterijen geraken daarvan op een gegeven moment leeg. Ik wilde doorgaan maar was fysiek en mentaal compleet uitgeput. Nu ben ik drie jaar terug in België. Ik woon in Brussel en wil mij in de hoofdstad inzetten.’

Hoe ben je bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen terecht gekomen?

‘Ik had net een opdracht van zes maanden achter de rug voor het uittekenen van een innovatief project in de sociale economie in Brussel. Die opdracht was afgelopen en ik zocht een nieuwe uitdaging waarbij ik iets kon betekenen in Brussel. Hier is ook veel menselijk leed. Vluchtelingenwerk past helemaal in dat plaatje. Je hebt mensen op de vlucht die hier toekomen en die ondersteuning kunnen gebruiken. In Afrika heb ik soms moeten werken in extreme omstandigheden, wat mij op momenten heel scherp en creatief maakte. Die ervaringen, het refereren aan een ander denkkader en een superdiverse werk- en leefomgeving zullen zeker van pas komen in deze nieuwe job.’

Wat zijn je taken bij Vluchtelingenwerk?

‘Ik werk als coördinator in het Startpunt. Het Startpunt ligt in de Brusselse Noordwijk en asielzoekers kunnen er terecht bij hun aankomst in België. Tijdens de middag onthaalt een team vrijwilligers hen met een kom soep en informatie over hun rechten en het verloop van de asielprocedure in België. Zij krijgen een informatiebrochure over de asielprocedure in hun eigen taal, aangevuld met mondelinge up-to-date informatie. Wij proberen aandachtig te luisteren naar de vragen van deze mensen en hen bij te staan met juiste informatie.

Het Startpunt zou niet kunnen draaien zonder de hulp van al onze vrijwilligers. Jaarlijks draaien hier meer dan 150 vrijwilligers regelmatig mee. Elke middagpauze komen er een vijftiental mensen tot bij ons om logistieke of informatieve taken op te nemen. Een aantal asielzoekers zelf wordt nadien vrijwilliger bij ons, wat aantoont dat ze waarderen wat het Startpunt destijds voor hen betekende.

Het Startpunt-team bestaat uit een logistieke medewerker, een Europese EVS-vrijwilliger (Europees vrijwilligersnetwerk) en mezelf. Wij sturen de vrijwilligers aan en coördineren de activiteiten. Het contact met de asielzoekers is bovendien een vinger op de pols van de asielprocedure in België. Ik ben aangeworven om het Startpunt verder uit te bouwen. Wat kunnen we in de toekomst meer doen dan vandaag?

Een deel van de werking focust op de asielzoekers die we dagelijks verwelkomen en een deel op diegene die bij ons vrijwilliger zijn. Hun engagement maakt deel uit van hun  integratieproces in onze samenleving.  We organiseren een aantal activiteiten met en voor de  vrijwilligers. En we organiseren activiteiten voor fondsenwerving, zoals de teamdagen voor bedrijven. We zijn de enige eerstelijnsdienst van Vluchtelingenwerk. Het is ons gezicht naar buiten uit toe. En daar kunnen we meer mee doen dan vandaag. Voor de werking van het Startpunt krijgen we geen overheidssubsidies. De steun van mensen is dus nodig. Elke gift, hoe klein ook, is altijd welkom.

Wat is er meer mogelijk? Het is mijn opdracht voor de komende maanden om daar naar te zoeken. Nieuwe ideeën uitwerken, uitproberen, bijsturen en evalueren: zien wat lukt en wat niet. Hoe kunnen de vrijwilligers mee participeren in dat denkproces? Het is belangrijk om de vrijwilligers hierin een stem te geven. Wat ze vandaag doen is belangrijk en tegelijkertijd wil ik hen betrekken in het uitdenken van nieuwe concepten. Zo krijg je meer betrokkenheid, engagement  en teamwerking. Als je mensen hun mening vraagt over wat er kan verbeteren, geef je hun engagement  extra waarde. Als we meer met het Startpunt willen gaan doen, hebben we dat engagement van onze vrijwilligers nodig. Ze zijn onmisbaar voor onze werking. Het is fantastisch dat mensen hun vrije tijd geven en zich belangeloos inzetten. Dat is heel kostbaar voor een samenleving en dat moeten we koesteren.’

De vrijwilligersgroep is ook heel divers.

‘Zo veel talen, kleuren en achtergronden zijn in het Startpunt vertegenwoordigd. Verschillende vrijwilligers werken in bedrijven en instellingen in de buurt en komen helpen tijdens hun middagpauze. Ook studenten, gepensioneerden, asielzoekers en andere geëngageerde mensen vinden hun weg naar het Startpunt. De diversiteit in het vrijwilligersteam op vlak van leeftijd, afkomst en achtergrond biedt een enorme meerwaarde en zorgt ervoor dat iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Vandaar ook dat we activiteiten organiseren met de vrijwilligers, zodat zij die connectie met elkaar kunnen maken.’

Vanwaar komt die passie?

‘Ik weet het eigenlijk niet, ik denk dat het in mijn menselijke natuur zit. Als je heel je leven in sociaal werk hebt gezeten, zet je dat niet zomaar in een hoek als je thuiskomt. Dat maakt deel uit van wie je bent. Ik ben daarmee geboren, denk ik. Je wordt met de jaren ook beter in wat je doet, je bouwt maturiteit op en je voelt dat anderen dat waarderen. En dat geeft dan weer nieuwe energie. En zo is de cirkel rond’

 

Meer informatie over het Startpunt vind je hier.