Collega Helene in de Kijker: "Mijn grootste hoop is dat we met de jongeren op kamp kunnen in de zomer!"

door Dimitri

Vandaag zetten we een collega in de kijker. We interviewen een medewerker en vragen naar zijn of haar verhaal bij Vluchtelingenwerk. Helene coördineert ons jongerenproject Ananas en werkt ook in het team beleid & ondersteuning. “Vorige zomer zag ik een droomvacature passeren: medewerker van het jongerenproject van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, een combinatie van hands on werk met een groep jongeren en beleidswerk samen met die jongeren. Wat een unieke combinatie! Dat kon ik niet laten schieten. En voilà, zo kwam ik bij Vluchtelingenwerk terecht.”

“Vorige zomer zag ik een droomvacature passeren: medewerker van het jongerenproject van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, een combinatie van hands on werk met een groep jongeren en beleidswerk samen met die jongeren. Wat een unieke combinatie! Dat kon ik niet laten schieten. En voilà, zo kwam ik bij Vluchtelingenwerk terecht.

Met het jongerenproject Ananas werk ik samen met een heel diverse groep super geëngageerde en talentvolle jongeren met een vluchtachtergrond. De bedoeling is om deze jongeren te ondersteunen en te versterken om zélf het woord te nemen rond thema’s die hen aanbelangen en interesseren. "Met het jongerenproject Ananas werk ik samen met een heel diverse groep super geëngageerde en talentvolle jongeren met een vluchtachtergrond."

We willen niet langer voor hen spreken, maar willen hen zelf aan het woord laten en in beeld laten komen, en hen daarbij een duwtje in de rug geven: we organiseren workshops om hun vaardigheden te versterken, bieden een platform via hetwelke ze hun boodschap kunnen uitdragen, maken de brug tussen hen en het brede publiek of beleidsactoren... Op die manier willen we hen in woord én in beeld versterken.

Daarnaast werk ik als jurist rond het thema ‘bescherming’ van asielzoekers en vluchtelingen. Daarbij doe ik allerlei vormen van juridisch werk. Zo beman ik de telefonische juridische helpdesk elke woensdagvoormiddag voor vragen rond de asielprocedure en de rechten van asielzoekers en vluchtelingen en beantwoord ik juridische vragen over die thema’s die per mail binnenkomen.

Verder volg ik de meest recente ontwikkelingen over deze thema’s op (wetswijzigingen, rechtspraak...) en zorg ik indien nodig voor de verspreiding daarvan via nieuwsberichten, persberichten, ...

Ik ben ook aanspreekpunt voor andere teams binnen vluchtelingenwerk (bijvoorbeeld Startpunt) als zij geconfronteerd worden met juridische vragen."

Droomcombinatie

“De combinatie van mijn beide jobs bij Vluchtelingenwerk is echt fantástisch! Ik ben jurist van opleiding, en doe echt graag juridisch werk, zeker binnen het vreemdelingenrecht, dat een groot juridisch kluwen is en dus veel uitdagingen met zich meebrengt.

Aan de andere kant werk ik ook heel graag met mensen, en in het bijzonder met jongeren. Ik vind het vooral tof om binnen langdurige trajecten duurzame en diepere banden en connecties op te bouwen, mensen goed en op verschillende vlakken te leren kennen. Op die vlakken bleef ik bij mijn vorige (zuiver juridische) jobs wat op mijn honger zitten... "Ik miste informele en luchtige contacten met jongeren. Die heb ik nu wel met de jongeren van het Ananas-project, en dat is heel fijn!"

Contacten met de ‘doelgroep’ van mijn werk bleven toen oppervlakkig en beperkt tot juridische vraagstukken. Ik miste informele en luchtige contacten met jongeren. Die heb ik nu wel met de jongeren van het Ananas-project, en dat is heel fijn! Tegelijkertijd ben ik blij dat ik af en toe mijn hoofd kan breken over een juridische knoop. Een droomcombinatie voor mij.”

Corona als spelbreker

“Het begint afgezaagd te klinken, maar corona stelt mij momenteel voor de grootste uitdagingen binnen mijn job. Het Ananas-project was nog niet goed en wel van start gegaan, of de pandemie brak uit, waardoor live activiteiten niet meer konden doorgaan.

De jongeren hebben tijdens de weekends en het kamp van vorige zomer heel fijne acties uitgedacht die ze graag zouden ondernemen om de thematieken waarover zij het publieke debat willen voeren (onderwijs, psychosociaal welzijn van jonge vluchtelingen, ...) in beeld te brengen, maar al die acties kunnen niet doorgaan. "Mijn grootste hoop is dat we met de jongeren op kamp kunnen in de zomer!"

We moeten daarom echt creatief zijn om een waardig, leuk én leerrijk alternatief te bieden. Gelukkig vallen wij onder een speciaal statuut van ‘jeugdwelzijnswerk’, waardoor we onder strikte voorwaarden nu en dan wel ‘live’ activiteiten kunnen organiseren. Maar het is niet hetzelfde, en blijft zoeken om het project ondanks de omstandigheden zo waardevol mogelijk in te vullen.”

Zomerkamp voor de jongeren?

“Mijn grootste hoop is dat we met de jongeren op kamp kunnen in de zomer! En ik hoop de komende maanden ook nog veel van onze Ananassers te kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun talenten en die in de verf te kunnen zetten. Vlaanderen mag zien wat voor groot potentieel zij hebben, en wat een goesting, doorzettingsvermogen en veerkracht deze jongeren drijft!”

 

Meer informatie over ons Project Ananas vind je hier