Collega Fien in de Kijker: "Ik ontdekte welke rol vrijwilligers spelen in de ondersteuning van gezinnen op de vlucht"

door Dimitri

Vandaag zetten we een collega in de kijker. We interviewen een medewerker en vragen naar zijn of haar verhaal bij Vluchtelingenwerk. Fien is onze projectmedewerker rond gezinnen op de vlucht. Ze coördineert niet alleen het hele project maar ondersteunt ook formele en informele ondersteuningsfiguren rond gezinnen op de vlucht.

Als student Gezinswetenschappen was ik afgelopen zomer op zoek naar een stageplaats om mijn laatste jaar af te ronden. Uit ervaring op mijn vorige stageplaats ontdekte ik dat het vluchtelingenthema mij enorm interesseerde. Via de website van Vluchtelingenwerk kwam ik in contact met de verschillende projecten die mij boeiend leken om ook mijn schouders onder te kunnen zetten en ervaring op te doen. Ik stuurde een spontane sollicitatiemail die positief werd onthaald.

Er was een projectaanvraag rond gezinsondersteuning van mensen op de vlucht en gezien mijn opleiding kwam ik hiervoor in aanmerking. Toen ik al een tijdje werkte als stagiair, kregen we het fijne nieuws te horen dat het project werd goedgekeurd waardoor ik de mooie kans kreeg om dit project verder te zetten.” “Ik sta in nauw contact met vrijwilligers die gezinnen met een vluchtervaring in ondersteunen"

Fien coördineert niet alleen het hele project maar ondersteunt ook formele en informele ondersteuningsfiguren rond gezinnen op de vlucht. Ze neemt de inhoudelijke ondersteuning en ook de organisatie van netwerkbijenkomsten op zicht en nodigt de betrokken ondersteuningsfiguren uit voor overleg.

Sterk netwerk

“Ik sta in nauw contact met vrijwilligers die gezinnen met een vluchtervaring in België ondersteunen. Deze vrijwilligers maken ook deel uit van het Gastvrij Netwerk. Via hen maak ik kennis met andere steunfiguren en de gezinnen. Door hen te verbinden wil ik een sterk netwerk ontwikkelen waarin gezinnen ondersteund en versterkt worden.

Ik ontdekte welke rol vrijwilligers spelen in de ondersteuning van deze gezinnen en de noodzaak van een goede samenwerking tussen vrijwilligers en professionelen. Aangezien dit mijn eerste werkervaring is in combinatie met mijn lopende opleiding, is het een zoektocht naar de juiste professionele houding. Anderzijds is dit een unieke kans om een project mee vorm te geven en hierin mijn positie te vinden. "Ik wil sterke signalen sturen naar de verschillende beleidsinstanties"

Ik wil sterke signalen sturen naar de verschillende beleidsinstanties. Ik zal aantonen waarom het zo belangrijk is om in te zetten op een sterke samenwerking tussen verschillende ondersteuningsfiguren. En ik kijk alvast uit naar het eindresultaat, een vorming of brochure waarin we het project klaar en uitgebreid voorstellen naar geïnteresseerden.”