Changemaker Vzw Humain doet mee met Road of Change

door lise

Dit weekend vertrekken de jongeren van ons project ‘Road of Change’ – in samenwerking met de Bond Zonder Naam – naar Duinkerke en Steenvoorde. Ze zullen daar begeleid worden door Vzw Humain. Wij spraken vorige week met Sofie D’Hulster, voorzitter van Vzw Humain, over de vzw en de voorbereidingsdag op 6 januari.

‘Wij zijn bijzonder blij dat we mogen meewerken aan dit project’, zegt Sofie D'Hulster. ‘We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om jongeren actief te betrekken bij het thema vluchtelingen. Ze worden geconfronteerd met een waaier aan informatie waarbij ze niet altijd weten wat ze moeten geloven. Ook binnen vzw Humain zijn heel wat jongeren actief. daaruit blijkt dat de betrokkenheid én de solidariteit van jongeren groot is’.

Zaterdag gaan 14 jongeren mee om naar Noord-Frankrijk om humanitaire bijstand te verlenen. Veel vluchtelingen leven daar op straat. Sinds kort worden de kwetsbare families opgevangen in een lokale gymzaal.

De vrijwilligers van vzw Humain werken in drie teams. Het eerste team, het research team, gaat op zoek naar mensen in de meest precaire situaties. De twee andere teams zorgen voor de voedselbedeling, materiële hulp en kinderanimatie. Ze gaan volgens een vast stramien te werk, zodat ze iedereen, en vooral de meest kwetsbaren, kunnen bereiken.

De vzw is ontstaan als burgerinitiatief. Twee jaar geleden zijn enkele bezorgde burgers vertrokken naar Duinkerke om de mensen daar te helpen. De humanitaire situatie was toen zo schrijnend dat ze elk weekend terugkeerden. Uit dit voortdurende engagement is vzw Humain geboren.

Ze zijn ‘changemakers’, want ze zetten zich in voor mensen die nergens anders ondersteund worden. Vzw Humain blijft druk zetten op overheden door kritische rapporten te formuleren. Volgens Sofie D’Hulster is er een enorm gebrek aan informatie voor mensen op de vlucht. Deze mensen worden vaak bewust misleid door smokkelaars waardoor ze hun opties niet kennen. Bovendien beklemt ze nog dat veel mensen wel asiel willen aanvragen, maar vaak niet of verkeerd geïnformeerd zijn. Daarom pleit de vzw voor een transitcentrum in Duinkerke, waar vluchtelingen en migranten op een veilige manier informatie kunnen krijgen.

De belangrijkste boodschap die Sofie wil meegeven aan de jongeren van ‘Road of Change’ is, dat ze waakzaam moeten zijn voor de verschillende manieren waarop overheden omgaan met mensen op de vlucht. Ze wil hen bewust maken van de noodzaak van een beleid waarin mensenrechten centraal staan, maar ook wijzen op de kracht van burgers en vrijwilligers die zich keihard inzetten om met vluchtelingen die rechten af te dwingen.