Blog vluchtelingenwerk

afbeelding van vluchtelingenwerk

Algemene blog van Vluchtelingenwerk.

Persbericht 04/09/2017

Burgerengagement botst op bureaucratie

Exact twee jaar geleden lanceerde Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met Pleegzorg Vlaanderen de campagne: 'Geef de wereld een thuis'. Daarmee omkaderden we geëngageerde burgers die tijdelijk vluchtelingengezinnen met verblijfsstatuut wilden opvangen na het verlaten van hun opvangcentrum. Vijftig gezinnen stelden... klik om verder te gaan »

Kan ik als erkend vluchteling mijn eigen zaak starten in België?  

Vluchtelingen met een verblijfsstatuut kunnen ondernemen in België. De kandidaten moeten wel een beroepskaart aanvragen wanneer ze een verblijfskaart kregen als subsidiair beschermde (oorlogsvluchteling) of via gezinshereniging. De vluchteling kiest voor de aanvraag een ondernemingsloket naar keuze. Het departement Werk... klik om verder te gaan »

De collega’s van directie Personeel en HRM van de Vlaamse Gemeenschapscommissie trokken op 23 mei op teamdag in Brussel. De weergoden subsidieerden ons met een stralende hemel.

Via twee geleide wandelingen werden stevige porties Brusselse realiteit verkend, waarover tijdens een barbecue in Gemeenschapscentrum De Kroon kon worden gereflecteerd. ’s Namiddags zat vol jeugdbewegingsnostalgie... klik om verder te gaan »

Vandaag zetten we opnieuw een collega in de kijker. We interviewen een medewerker en vragen naar zijn of haar verhaal bij Vluchtelingenwerk. Sofie Busschop, vorig jaar pas afgestudeerd, wist niet zo goed wat ze na haar studies ging doen. Ze koos voor een vrijwillige stage binnen ons team communicatie. Met haar achtergrond in Taal- en Letterkunde, haar frisse blik op de wereld en tomeloze inzet... klik om verder te gaan »

Ik ben een erkend vluchteling in Nederland, kan ik me in België vestigen? 

Het statuut van vluchteling (erkenning als vluchteling of subsidiair beschermde) dat je verkrijgt in een bepaald EU-land is niet automatisch overdraagbaar naar een ander EU-land. Het feit dat je erkend bent in Nederland betekent niet dat je een verblijf in België kan bekomen.

Als je toch een... klik om verder te gaan »

Kan een kind, als asielzoeker, erkend vluchteling of subsidiair beschermde mee op schoolreis binnen de Europese Unie? 

Om op schoolreis te gaan naar een andere EU-lidstaat heeft de leerling in principe enkel een geldig paspoort nodig en geen visum. Dit is enkel wanneer de leerling wettig in een van de EU-lidstaten verblijft en de begeleidende leerkracht in het bezit is van een... klik om verder te gaan »

Morgen vieren we de eerste verjaardag van de EU-Turkije deal. En dat is allesbehalve een verjaardag die we met toeters en bellen vieren. ‘De deal schuift vluchtelingen door van Griekenland naar het onveilige Turkije in ruil voor drie miljard euro. Turkije is geen veilig land voor vluchtelingen. Het land stuurt op grote schaal mensen gedwongen terug die het geweld in Syrië trachten te... klik om verder te gaan »

Brussel, 17 maart 2017

 

Morgen, 18 maart 2017, is het de eerste verjaardag van de EU-Turkije deal. Maar is het wel een gelukkige verjaardag?

Op deze dag willen we het wrange beleid aan de kaak stellen van het verschuiven van de verantwoordelijkheid voor de bescherming van vluchtelingen naar landen buiten de EU. Landen die voor hen absoluut niet veilig zijn.

... klik om verder te gaan »

Deze week staat in het teken van de Vrijwilliger. Met 750 000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen engageren voor een goed doel. Ook bij Vluchtelingenwerk kunnen we elke dag rekenen op de inzet van tientallen vrijwilligers. We zijn hen erg dankbaar voor hun tijd, hun inspanningen, hun ideeën en hun nooit aflatende enthousiasme. We zetten deze week dan ook graag een aantal van hen... klik om verder te gaan »

Twee paar nieuwsgierige ogen verdringen zich voor de smartphone. Mijn kinderen staren naar het fotootje op het scherm. Daar ligt ze, op een kussen, met donkere ogen die rust en vertrouwen uitstralen: baby J. Op 12 januari las ik over haar geboorte op Facebook:

‘Oproep! Heeft er iemand babykleertjes voor een meisje dat net veel te vroeg geboren werd op 29 weken? De mama is een... klik om verder te gaan »

Landeninfo: 'Hebben jullie informatie over de situatie van slaven in Mauritanië?'

Af en toe ontvangt België Mauritaanse asielzoekers die gevlucht zijn omwille van redenen die verband houden met slavernij. Het zijn vaak gevoelige dossiers waar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen niet altijd... klik om verder te gaan »

Kan de behandeltermijn van een asielprocedure versneld worden?

De doorlooptijd van een asieldossier op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen varieert sterk. In sommige gevallen roept het Commisariaat een asielzoeker na enkele weken op, maar in de meeste gevallen kan het maanden - zelfs meer dan tien maanden – duren vooraleer de asielzoeker een uitnodiging... klik om verder te gaan »

Ik woon in een opvangstructuur en ik kreeg een baan aangeboden. Kan ik nog in de opvang verblijven, en moet ik dan een deel van mijn loon afstaan?

Als asielzoeker mag je werken vanaf vier maanden nadat je jouw asielaanvraag hebt ingediend, en je tijdens deze periode nog geen beslissing hebt ontvangen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Je... klik om verder te gaan »

Mogen asielzoekers en vluchtelingen naar het buitenland reizen?

'Ik help een Afghaanse jongeman die onlangs werd erkend als vluchteling. Hij heeft zijn elektronische A- kaart ontvangen en wil graag zijn familie in Spanje bezoeken. Dient hij een paspoort te hebben om buiten België te kunnen reizen?'

Een erkende vluchteling of een subsidiair beschermde kan reizen en naar België... klik om verder te gaan »

Sinds juli krijgen erkende vluchtelingen geen onbeperkte verblijfsvergunning meer maar een tijdelijke.  Wat betekent dit?

Op 8 juli 2016 werd de vreemdelingenwet van 15 december 1980 (artikel 49) over de duur van de verblijfstitel gewijzigd. Voortaan krijgen erkende vluchtelingen niet meer onmiddellijk een verblijf van onbeperkte duur. Ze krijgen eerst een verblijfskaart A die... klik om verder te gaan »

De Europese Unie, met een totale bevolking van meer dan vijfhonderd miljoen mensen, blijkt niet in staat om de aankomst van één miljoen nieuwkomers op een humane en menswaardige manier te beheren. Mensen op de vlucht blijven sterven in de Middellandse Zee. Wie de overtocht overleeft botst op hekken en prikkeldraad. Duurzame en menswaardige oplossingen blijven uit.

Nooit eerder had de... klik om verder te gaan »

Een vrouw uit Irak heeft het beschermingsstatuut van subsidiair beschermde verkregen. Mag de vrouw reizen naar haar land van herkomst om haar ernstig zieke moeder te bezoeken?

Wanneer een erkend vluchteling of een subsidiair beschermde reist naar het land van herkomst kan dat leiden tot een herziening van de beschermingsstatus. Zowel erkende vluchtelingen als subsidiair beschermden kunnen hun... klik om verder te gaan »

Kan ik meer informatie krijgen over de situatie van tegenstanders van de Burundese president?

In april 2015 besliste het verkiezingscongres van de Burundese regeringspartij CNDD/FDD dat de huidige president Nkurunziza voor een derde ambstermijn zou gaan. De dag erna begonnen de eerste betogingen tégen dat ‘derde mandaat’. De ordediensten grepen hard in waarbij doden vielen.

President... klik om verder te gaan »

Ik heb een asielaanvraag ingediend die al eens werd afgewezen. kan ik een nieuwe asielaanvraag indienen?

Je kan een nieuwe asielaanvraag indienen als je nieuwe elementen kan voorleggen. Dit heet dan een meervoudige asielaanvraag.

Wat zijn nieuwe elementen? Nieuwe elementen kunnen nieuwe feiten zijn die hebben plaatsgevonden in je land van herkomst na je vertrek. Deze nieuwe elementen... klik om verder te gaan »

Ik ben een asielzoeker uit Albanië. Ik hoor dat Albanië op een lijst van veilige landen staat. Wat is dit? En wat betekent dit voor mijn asielaanvraag??

Begin 2012 voerde ons land een lijst van ‘veilige landen’ in. De landen die op die lijst staan zouden veilig zijn en de inwoners dus zelden een slachtoffer van vervolging en geweld. Ons land stelt één keer per jaar een lijst op met zogenaamde... klik om verder te gaan »

Is het mogelijk om meer informatie op te zoeken over homoseksualiteit in Nigeria?

Volgens Human Rights Watch heeft de wet omtrent homohuwelijken - geratificeerd door president Jonathan in januari 2014 - een nieuwe absurde dimensie gegeven aan de (on)rechten van de LGBT-gemeenschap in Nigeria. De wet criminaliseert namelijk elk publiekelijk vertoon van affectie tegenover mensen van hetzelfde... klik om verder te gaan »

Ik kom uit Irak en werd een tijdje geleden erkend als vluchteling in België. Nadien kwamen ook mijn ouders via gezinshereniging naar hier. Mijn volwassen broer is nu eindelijk in Europa geraakt en vroeg asiel aan in Duitsland. Kan hij toch nog naar België komen om hier erkend te worden als vluchteling, zodat hij bij zijn familie kan zijn?

Omdat hij in Duitsland al asiel heeft aangevraagd geldt... klik om verder te gaan »

Kan ik info krijgen over de positie van (Yezidi) vrouwen?

Volgens het recent Nederlands ambtsbericht over de veiligheidssituatie in Irak zijn vrouwen zeer kwetsbaar en worden ze in toenemende mate het slachtoffer van – al dan niet seksueel – geweld. Dit geweld wordt gepleegd zowel door soennitische als sjiitische gewapende groeperingen en milities. Zo maakt de extremistische groep Islamitische... klik om verder te gaan »

Ik ben Syriër en erkend als vluchteling in Duitsland. Vorige maand overleed mijn vader en ik heb hier nu geen familie of vrienden meer. Ik heb wel een paar goede vrienden in België. Mag ik bij hen gaan wonen?

Een erkenning als vluchteling geldt slechts voor het land dat de erkenning geeft. Dat betekent dus dat deze Syrische vluchteling zich niet zomaar mag vestigen in België. In theorie zijn... klik om verder te gaan »

De Ahwazi’s zijn een minderheid in Iran. Wie zijn ze juist en op welke manier wordt deze gemeenschap door de Iranese staatsinstanties behandeld?

De Arabische Iraniërs worden ook wel Ahwazi genoemd en wonen met ongeveer twee miljoen mensen in de provincie Khuzestan, de streek met de grootste oliereserves van Iran. De meeste Ahwazi’s zijn sjiitische moslims, maar zij voelen zich op sociaal en... klik om verder te gaan »

Een cliënte vluchtte samen met haar dochtertje naar België. De moeder vreest dat als ze teruggaan, haar dochtertje genitaal verminkt zal worden en dat wil ze voorkomen. Kan zij om deze reden asiel krijgen in België?

Vrouwelijke genitale verminking is een vorm van vrouwengerelateerde vervolging. De Belgische asielinstanties erkennen de vluchtelingenstatus van vrouwen en meisjes die om deze... klik om verder te gaan »

Ik zou graag wat info willen krijgen over de kwaliteit van de asielprocedure in Bulgarije. Garandeert die voldoende bescherming aan asielzoekers om hen terug te sturen als gevolg van de Dublin-verordening?

Amnesty International berichtte in maart 2014 dat er nog steeds tekorten bestaan in de behandeling van asielzoekers in Bulgarije. En dat ondanks de recente vooruitgang wat betreft de opvang... klik om verder te gaan »

Ik ben op zoek naar informatie over de separatistische MFDC (Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance), uit Senegal: Hoe sterk staan ze in Senegal, en meer specifiek in het conflictgebied Casamance? Wat doen ze met ex-medestanders die uit de MFDC zijn gestapt?

Volgens berichten van de US State Department en Reliefweb (humanitair agentschap van de VN) heeft het conflict tussen het... klik om verder te gaan »

Ik kreeg zowel op mijn asielaanvraag als op mijn daaropvolgend beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een negatief antwoord. Mijn advocaat heeft nu een beroep ingediend bij de Raad van State. Kan ik tijdens het wachten op een beslissing van de Raad het land uit worden gezet?

In principe kan dat. Een beroep bij de Raad van State schorst het bevel om het land te verlaten immers niet... klik om verder te gaan »

Ik diende asiel in en kreeg een negatief antwoord . Ik kreeg dan ook een bevel om grondgebied te verlaten. Daarnaast kreeg ik ook een inreisverbod van drie jaar. Kan ik dan nog mijn familie bezoeken in België?

Je kan om drie redenen een opheffing of opschorting van een inreisverbod vragen: om humanitaire, studie of professionele redenen of als je kan aantonen dat je het termijn van je bevel om... klik om verder te gaan »

Ik had graag informatie gekregen over de veiligheidssituatie in de Noordelijke Kaukasus?

Volgens een recent ambtsbericht van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken is de veiligheidssituatie in de Noordelijke Kaukasus nog altijd slecht. Wel is het aantal slachtoffers afgenomen ten opzichte van de vorige verslagperiode. In 2013 vielen er 986 slachtoffers als gevolg van het gewapend... klik om verder te gaan »

Ik zit al zes maanden in een groot opvangcentrum. Kan ik met mijn zwangere vrouw een individuele plaats aanvragen?

Ja. Na een verblijf van vier maanden in een groot, collectief opvangcentrum kunnen asielzoekers een overplaatsing vragen naar een individuele opvangplaats. Dit binnen de grenzen van het aantal beschikbare plaatsen. Een aanvraag kan het best  ingevuld worden samen met de... klik om verder te gaan »

Ik ben op zoek naar informatie rond mensenrechtenschendingen door regeringstroepen in Oost-Oekraïne?

Amnesty International schrijft in een recent nieuwsbericht over hun eigen onderzoeksmissie die ze in september en oktober uitvoerde doorheen Oost-Oekraïne. Tijdens die missie documenteerde de organisatie meer dan twintig recente overlijdens van burgers. Deze sterfgevallen waren het gevolg van... klik om verder te gaan »

Ik ben op zoek naar recente informatie over de veiligheidssituatie en Yezidi minderheid in Irak

Volgens het Nederlandse ambtsbericht van 19 september 2014 is de veiligheidssituatie in Centraal- en Zuid-Irak aanzienlijk verslechterd. Er vinden momenteel hevige gevechten plaats in de stedelijke gebieden van de provincies Al-Anbar, Ninawa, Salah ad-Din, het zuidwesten van At-Ta’mim, centraal en... klik om verder te gaan »

Mijn gezin vroeg asiel aan en de school van mijn dochter gaat binnenkort op schoolreis naar Italië. Mag mijn dochter reizen met een oranje kaart?

De oranje kaart geeft recht op verblijf in België gedurende de asielprocedure. Je kan met deze kaart niet reizen omdat het geen recht op terugkeer naar België inhoudt.

Wel kan de Dienst Vreemdelingenzaken een uitzondering toestaan voor... klik om verder te gaan »

Kan ik meer info krijgen over homoseksualiteit in Afghanistan en het risico op vervolging?

Volgens het meest recente ambtsbericht uit Nederland van 17 september 2014 zijn seksuele handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht volgens de islamitische wet, de Sharia, niet toegestaan. De maximaal op te leggen straf hiervoor is de doodstraf. Er zijn echter geen gevallen bekend van homoseksuelen... klik om verder te gaan »

Ik kom uit Guinee en mijn asielprocedure is afgelopen. Ik kreeg een negatieve beslissing. In mijn land heerst een ebola-crisis. Kan ik teruggestuurd worden naar Guinee?

Door de ebola-crisis in Liberia, Guinee en Sierra Leone, besloot de Dienst Vreemdelingenzaken om momenteel geen gedwongen verwijderingen te ondernemen naar deze landen. Dit betekent niet dat je daarom wettelijk verblijven kan.... klik om verder te gaan »

Ik zoek meer info over de dienstplicht in Eritrea en wat de gevolgen zijn voor iemand die de dienstplicht ontduikt of deserteert

Volgens de Eritrese wetgeving zijn alle Eritrese mannen en vrouwen van 18 tot 50 jaar verplicht hun nationale dienstplicht te vervullen. De dienstplicht omvat een ‘actieve’ dienstplicht en een ‘reserve’ dienstplicht. Actieve dienstplicht duurt 18 maanden en bestaat... klik om verder te gaan »

Ik heb een tweede asielaanvraag ingediend. De ambtenaar zei me echter dat de termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten van mijn eerste asielaanvraag nog niet is verlopen en ik daarom geen nieuwe asielaanvraag mag indienen. Klopt dit?

Neen, dit klopt niet. De wetgeving over een meervoudige asielaanvraag is gewijzigd. De wet vermeldt geen tijdsspanne meer waarna een nieuwe... klik om verder te gaan »

BESCHIKKEN JULLIE OVER INFORMATIE OVER SLAVERNIJ IN MAURITANIË? 

Ondanks de vele inspanningen om een einde te maken aan de slavernij in Mauritanië, blijft volgens de Verenigde Naties de praktijk bestaan. Mauritanië was in 1981 het laatste land ter wereld dat de slavernij afschafte, maar tienduizenden mensen worden er nog altijd als slaaf gehouden.

Mauritanië voert de... klik om verder te gaan »

Zou je me informatie kunnen bezorgen over persvrijheid in Ethiopië?

De Ethiopische grondwet voorziet in vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Maar volgens de ngo Human Rights Watch worden deze rechten in de praktijk meer en meer beperkt door de autoriteiten. In 2013 zakte Ethiopië op de lijst van de ‘World Press Freedom Ranking’ tot plaats 137 (van de 179 landen).

In het... klik om verder te gaan »

WANNEER IS IEMAND EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING? EN KUNNEN ZE BIJ FAMILIE (OOM, TANTE, GROOTOUDERS) OPGEVANGEN WORDEN ALS DIE FAMILIE GEEN OUDERLIJK GEZAG HEEFT OVER HET KIND?

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn niet-Europese jongeren die in België zijn, zonder ouderlijk gezag of voogd. Als de jongeren definitief geïdentificeerd zijn door de dienst Voogdij dan noemen... klik om verder te gaan »

Welke beschermingsstatus krijgt een kind als haar moeder erkend is als vluchteling en haar vader geen papieren heeft?

Als het kind tegelijkertijd met haar moeder is aangekomen, dan wordt ze als vluch­teling erkend als ze bij de asielaanvraag van haar moeder vermeld wordt. Werd ze in België geboren nadat haar moeder al erkend is als vluchteling dan krijgt ze niet automatisch dezelfde status... klik om verder te gaan »