Wat kan jij doen voor asielzoekers en vluchtelingen

Op deze pagina verzamelen we alle mogelijkheden om iets gastvrij te doen voor asielzoekers en vluchtelingen.

 1. Doe een gift
 2. Zet je in als vrijwilliger
 3. Verhuur je woning, appartement of studio
 4. Doneer kleding, speelgoed en ander materiaal
 5. Help een niet-begeleide minderjarige vluchteling
 6. Word een gastvrij gezin
 7. Toon hoe gastvrij je bent

1. Doe een gift

Een gift voor Vluchtelingenwerk is een gift voor asielzoekers en vluchtelingen

Help vluchtelingen met een gift

Je kan ook éénmalig of maandelijks storten op ons Triodos-rekeningnummer BE06 5230 8056 2922 (BIC: TRIOBEBB)

Met jouw gift kunnen we:

 • soep en informatie aan asielzoekers geven in ons Startpunt;
 • beleidswerk uitvoeren om de rechten van asielzoekers en vluchtelingen te verdedigen;
 • iedereen die vluchtelingen en asielzoekers bijstaat ondersteunen via de Vluchtelingen Infolijn en de juridische helpdesk
 • nationaal en internationaal samenwerken om mensen op de vlucht te beschermen.

Voor meer informatie kan je terecht op onze giftenpagina.

2. Zet Je in als vrijwilliger

Bij Vluchtelingenwerk (Brussel)

We krijgen veel aanvragen van mensen die zich willen inzetten als vrijwilliger bij het Startpunt of het secretariaat. Op dit moment hebben we een wachtlijst en kunnen we op korte termijn geen extra vrijwilligers aanwerven. Je mag je zeker nog aanmelden, dan bewaren we je gegevens in onze vrijwilligersdatabase. Als we later hulp nodig hebben, zal je een bericht ontvangen. Mensen die Arabisch, Pashtu, Dari, Farsi of Somali spreken, kunnen we wel onmiddellijk inzetten.

Meld je aan als vrijwilliger

Bij een opvanginitiatief in je buurt

Asielzoekers verblijven tijdens hun asielprocedure in een opvanginitiatief. Dat kan in een grootschalig opvangcentrum georganiseerd door Fedasil of het Rode Kruis zijn, maar ook via een kleinschalig lokaal opvanginitiatief (LOI) georganiseerd door het OCMW in jouw gemeente. Als zij vrijwilligers kunnen gebruiken, staat dit normaal aangegeven op de website.

Bij een lokale vrijwilligersgroep in je buurt

In heel Vlaanderen zijn er lokale vrijwilligers actief om mensen op de vlucht wegwijs te maken, welkom te heten, te ondersteunen… Sluit je aan bij een bestaande vrijwilligerswerking in je buurt of richt zelf een nieuwe groep op. 

Ga naar de vrijwilligersgroepen

 

Nieuwe groepen kunnen zich aansluiten bij ons Gastvrij Netwerk. Gastvrij Netwerk vzw is een vereniging die vrijwilligersgroepen verenigt en onderlinge uitwisseling organiseert, ... Neem hiervoor contact op via secretariaat@gastvrijnetwerk.be

Ga naar het Gastvrij Netwerk

Bij een burgerinitiatief

Sinds de asielcrisis in het najaar van 2015 zijn er spontaan heel wat burgerinitiatieven ontstaan om mensen op de vlucht bij te staan. In heel wat gevallen communiceren de vrijwilligers met elkaar via Facebook. Hieronder vind je enkele voorbeelden, maar zoek zeker ook eens in je eigen omgeving.

Community support for refugees in Belgium
Community support for refugees in Antwerp 
Bredene met een hart voor vluchtelingen
Solidarity For All
Vrijwilligers in Duinkerke en Zeebrugge
Een hart voor vluchtelingen Gent
Help the refugees in Brussels
Zebrapad

3. Verhuur je beschikbare woning, appartement of studio 

Erkende vluchtelingen moeten op erg korte tijd de opvang verlaten en een eigen woning vinden op de private woonmarkt. In de praktijk blijkt dat bijzonder moeilijk. We zijn dan ook op zoek naar huiseigenaars die een woning of appartement willen verhuren aan vluchtelingen die hun procedure positief hebben afgerond. Heb je een woning ter beschikking? Registreer deze dan op ons woningplatform.

Verhuur je woning aan een vluchteling via https://www.mijnhuisjouwthuis.be/

4. Doneer kleding, speelgoed of ander materiaal

Heb je (gebruikte) kleding, speelgoed of ander materiaal verzameld dat je graag wil doneren aan vluchtelingen en asielzoekers?

Informeer eens bij een opvangcentrum of een lokale vrijwilligersgroep in je buurt. De contactgegevens hiervan vind je bij punt 2. Ook een kerkgemeenschap, moskee of andere levensbeschouwelijke organisatie kan misschien wel spullen gebruiken. 

Op Facebook zijn er heel wat groepen waar vraag en aanbod elkaar vinden. Eén van de grootste groepen heet ‘Community support for refugees in Belgium’. Word lid en post je aanbod in de groep. 

5. Help een niet-begeleide minderjarige vluchteling

Als steunfiguur

Niet-begeleide minderjarigen komen uit alle delen van de wereld en dragen elk hun eigen verhaal met zich mee. Onze lidorganisatie Minor-Ndako zorgt voor opvang en begeleiding van deze jongeren. Jij kan hen daarbij helpen door een steunfiguur of steungezin te worden. Door samen met steunfiguren activiteiten te doen, bouwen de jongeren aan het vertrouwen in zichzelf en in anderen. Hun sociale netwerk wordt verruimd en ze integreren beter in onze maatschappij. 

Meer info vind je op de website van Minor-Ndako.

Als voogd

Elke niet-begeleide minderjarige vreemdeling krijgt via de dienst Voogdij een persoonlijke voogd toegewezen die hem of haar helpt bij het zoeken van een advocaat, het indienen van een asielaanvraag, het vinden van een geschikte school en andere praktische en juridische hulp.

Meer info vind je op de website van Justitie.

6. Word een gastvrij gezin

Momenteel worden particulieren die vluchtelingen opvangen nog niet op een georganiseerde wijze ondersteund door de overheid of gespecialiseerde partners. Er is dus ook nog geen financiële tussenkomst (voor kosten zoals water, eten ...) of psychosociale begeleiding voorzien.

Daarom heeft Vluchtelingenwerk een proefproject uitgewerkt om vluchtelingen tijdelijk op te vangen in gastgezinnen. Het gaat zowel om niet-begeleide minderjarige vluchtelingen als gezinnen die bescherming hebben gekregen, de procedure doorlopen hebben en hier een nieuw leven moeten starten. Bij Pleegzorg Vlaanderen kan je een infopakket aanvragen of je aanmelden als kandidaat-gastgezin.

Meld je aan bij Pleegzorg Vlaanderen

7.  toon hoe gastvrij je bent

Geef jij asielzoekers en vluchtelingen een warm onthaal of ken je iemand die zich voor hen inzet? Vertel het ons via gastvrijegemeente.be of laat je inspireren door de andere gastvrije initiatieven.

Dien je gastvrij initiatief in

 

Gratis raambordjes bestellen 

Hier kan je ook gratis raambordjes bestellen. Plaats ze voor je raam en toon zo ook hoe gastvrij je bent!

Bestel raambordjes