AZIZ Zemst

afbeelding van aziz

De vzw Asielzoekers Integratie Zemst (AZIZ) is actief sinds 2001. De vereniging profileert zich als een vluchtelingenorganisatie en zet zich af tegen racisme en vreemdelingenhaat.

Humaniteit en solidariteit zijn de motor van de werking

 

De vereniging werkt voor twee doelgroepen

1. Vluchtelingen

AZIZ ondersteunde meerdere asielzoekers tijdens hun asielprocedure, na hun erkenning als vluchteling, bij en na hun aanvraag van humanitaire regularisatie, zelfs na afwijzing wanneer iemand niet terug kan naar het herkomstland. Voor vluchtelingen die dit willen is AZIZ een vaste en vertrouwde coach.

2.  Bevolking

AZIZ werkt ook aan bewustmaking van de bevolking rond thema’s van asiel, migratie en integratie. De slaagkansen van vluchtelingen hangen immers niet alleen af van hun eigen veerkracht en integratiewil, maar ook van de mate waarin de  ingezeten bevolking hen ontvangt en behandelt. 

 

http://aziz.be/

Geschiedenis

 

 

Activiteiten

AZIZ biedt materiële, maatschappelijke en persoonlijke ondersteuning aan mensen die in Zemst aankwamen met een achtergrond als asielzoeker en vluchteling.

Voor de brede bevolking organiseert AZIZ informatieve, educatieve en culturele activiteiten.    

Samenstelling

Raad van bestuur met 3 leden, 13 effectieve leden en bovendien sympathisanten.

Partnerschappen /samenwerking

AZIZ is de enige vereniging in Zemst die rond het thema ‘vluchtelingen’ werkt.

AZIZ is lid van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Internationale solidariteit in Zemst (GROZ) en brengt er de verbanden tussen ontwikkeling en migratie aan.

Voor de publieke activiteiten gaat AZIZ praktisch altijd partnerschappen aan met andere sociaal-culturele verenigingen en met de dienst Integratie van de gemeente.

AZIZ werkt op regionaal en nationaal niveau vooral samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

 

Contactgegevens

http://www.aziz.be

Hertevoetweg 12, 1982 Zemst (Weerde)               
+32 (0) 486 51 24 90; josee.goethals@skynet.be of info.aziz@skynet.be