vraag 1
antwoord vr1 leeg
antwoord1 vraag1
antwoord2 vraag1
antwoord3 vraag1
antwoord1 vraag1
antwoord2 vraag1
antwoord3 vraag1
vraag 1
antwoord vr2 leeg
antwoord1 vraag1
antwoord2 vraag1
antwoord3 vraag1
antwoord1 vraag1
antwoord2 vraag1
antwoord3 vraag1
vraag 1
antwoord vr1 leeg
antwoord1 vraag1
antwoord2 vraag1
antwoord3 vraag1
antwoord1 vraag1
antwoord2 vraag1
antwoord3 vraag1
vraag 1
antwoord vr1 leeg
antwoord1 vraag1
antwoord2 vraag1
antwoord3 vraag1
antwoord1 vraag1
antwoord2 vraag1
antwoord3 vraag1
vraag 1
vraag 1
antwoord vr1 leeg
antwoord1 vraag1
antwoord2 vraag1
antwoord3 vraag1
antwoord1 vraag1
antwoord2 vraag1
antwoord3 vraag1
Bedankt voor je deelname! Je bent 1 van de 5508 Vlamingen die het asielbeleid een belangrijke uitdaging vindt voor onze nieuwe beleidsmakers.
Vluchtelingenwerk hoopt dat je op 25 mei vlucht-wijs kiest en de stem van vluchtelingen laat horen.
Verspreid mee volgende boodschappen:
• Open Europese grenzen voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging
• Sluit asielzoekers niet op
• Verplicht asielinstanties om systematisch te onderzoeken of asielzoekers gevaar lopen bij terugkeer
• Geef jongeren die vervreemd zijn van het herkomstland van hun ouders een toekomst in België
• Zorg voor continuïteit in de begeleiding van asielzoekers: geen overplaatsingen meer en goede terugkeerbegeleiding

Foto's: © UNHCR/M.Hofer/November 2013 - © UNHCR/D.Alachi