THEMA'S

Hoe verloopt de asielprocedure

De hervormingen in 2006 van de Vreemdelingenwet hebben de Belgische asielprocedure grondig door elkaar geschud. Het ontvankelijkheidonderzoek verdwijnt, net als de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen die vervangen wordt door een nieuwe rechtbank, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

→ klik hier voor een schema van de nieuwe asielprocedure pdf

De nieuwe asielprocedure verloopt in drie stappen:

Stap 1: De dienst Vreemdelingenzaken checkt of BelgiŽ bevoegd is voor de asielaanvraag

Een eerste asielaanvraag

Om een asielaanvraag in te dienen moet de asielzoeker naar de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Die Dienst voert niet langer een inhoudelijk onderzoek maar gaat alleen na of BelgiŽ bevoegd is voor de behandeling van de asielaanvraag. (Volgens de criteria van de Dublinverordening)

Ons land is bevoegd:

De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen onderzoekt de asielaanvraag ten gronde. In afwachting daarvan kan de asielzoeker in ons land blijven. Normaal komt hij terecht in een opvangcentrum. Als verblijfsdocument krijgt hij een Attest van Immatriculatie (Oranje kaart). In sommige gevallen kan de asielzoeker tijdens zijn asielonderzoek worden opgesloten. Dan krijgt hij geen Attest van Immatriculatie.

Een andere lidstaat is bevoegd:

De asielzoeker krijgt een bevel om het grondgebied te verlaten. Hij kan worden vastgehouden met het oog op repatriŽring naar het land dat wel bevoegd is voor de behandeling van zijn asielaanvraag. Na de betekening van het bevel aan de asielzoeker kan deze binnen de 30 dagen een beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dit beroep schort het bevel om het grondgebied te verlaten niet op.

Een tweede of volgende asielaanvraag

De Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt ook of België bevoegd is bij een tweede of volgende asielaanvraag. Alleen als de asielzoeker nieuwe elementen inroept die hij bij de vorige asielaanvraag niet kon inroepen, zal de Dienst Vreemdelingenzaken de nieuwe asielaanvraag overmaken aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen.

→ asielbeleid in België
→ het Commissariaat-generaal