Publicaties

Zeildoek ‘Ik wil wonen in een gastvrije gemeente’ (175x60 cm)

Zet je oproep voor een gastvrije gemeente kracht bij tijdens je acties en evenementen. Dit zeildoek wordt geleverd met ringen om de 30 cm. Verzendkosten inbegrepen.

bestellen

Jaarverslag 2014

jaarverslag Vluchtelingenwerk 2014

Ons jaarverslag van 2014 is uit! Je kan het hier downloaden of bestellen op papier. 2014 was het jaar waarin we een nieuwe regering, en een nieuwe staatsecretaris kregen. Het was ook het jaar waarin VN-hoogcommissaris van de vluchtelingen, Antonio Guterres aan de alarmbel trok: ‘Er is een zorgwekkend gebrek aan vrede in de wereld’. In dit jaarverslag bekijken we dan ook het beschermingsbeleid van de Belgische overheid in een ruimer perspectief. En sommen we op wat wij dit jaar allemaal deden om de belangen van asielzoekers en vluchtelingen te verdedigen. 

bestellen

De vrouw in de Belgische asielprocedure

Foto cover: Rapport Vrouwen in de asielprocedure

Met dit rapport brengen Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het Belgisch Comité voor de Hulp aan Vluchtelingen in beeld op welke manier het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tijdens de asielprocedure rekening houden met de specifieke positie van de vrouw. En of deze asielinstanties ervoor zorgen dat de vrouw een eerlijke kans krijgt om haar eigen verhaal naar voren te brengen en dat ze op haar eigen verhaal beoordeeld wordt.

Enkel beschikbaar als download.

Analyse regeerakkoord: 'Waar is de blik op de wereld?'

Analyse regeerakkoord Michel I

Syrië, Palestina, Irak, Soedan of Oekraïne… Overal zijn conflicten aan de gang. Mannen, vrouwen en kinderen moeten op de vlucht voor oorlog en vervolging. Toch focust het nieuwe regeerakkoord op terugkeer, misbruikbestrijding en beveiliging van de grenzen. En nauwelijks op het beschermen van mensen op de vlucht. 

Een uitgebreide analyse.

Enkel beschikbaar als download.

Infodoc Irak

Cover Infodoc Irak

Sinds de val van het regime van Saddam Hoessein behoort Irak tot de top tien van de landen waar de meeste asielzoekers in België vandaan komen. Van 2011 tot en met mei 2013 hebben 3 039 Irakezen asiel aangevraagd in ons land.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen ontvangt dagelijks via onze juridische helpdesk en ons Soep- en Infopunt, vragen over Irak en over asielbeslissingen in Iraakse dossiers. De kennis die we daardoor vergaarden, hebben we gebundeld in dit rapport.

Het rapport is bedoeld voor iedereen die in België met Iraakse asielzoekers werkt of daarover meer wil weten. Het bevat achtergrondinformatie die erg nuttig is voor begeleiders van Iraakse asielaanvragers én voor al wie interesse heeft in dit thema.

Enkel beschikbaar als download.

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 Vluchtelingenwerk Vlaanderen

In haar jaarverslag 2013 geeft Vluchtelingenwerk een overzicht van wat er allemaal gebeurde in de opvang in 2013 en wat er nog moet gebeuren. De crisis in de asielopvang is bedwongen, het aantal opvangplaatsen kan afgebouwd worden. Maar het vrijgekomen budget werd nog onvoldoende geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van de opvang.

bestellen