Opdrachten

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit niet alleen maar met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We werken mee aan kwalitatieve opvang en zijn actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.  

We zetten druk op het beleid

Vluchtelingenwerk verdedigt de rechten van asielzoekers en vluchtelingen in ons land en in Europa. We waken over de asielprocedure, opvang en bescherming van asielzoekers. We pleiten voor echte kansen op integratie en ijveren voor een menswaardige terugkeer. We lichten elk beleid kritisch door en formuleren aanbevelingen voor beleidsmakers. We oefenen druk uit via lobbywerk, acties en de media.

We sensibiliseren het ruime publiek

We zorgen voor mediagenieke campagnes, creatieve acties en heldere pers- en opiniestukken. Daarmee laten we zien dat asielzoekers en vluchtelingen moeten vluchten voor oorlog, geweld en vervolging. En dat ze recht hebben op bescherming in ons land. We tonen dat vluchtelingen hun talenten met zich meenemen en we die als samenleving moeten zien en gebruiken.

We vangen asielzoekers op

Asielzoekers kunnen op hun eerste dag in België bij ons Startpunt terecht. Vrijwilligers geven hen een kom soep en belangrijke, begrijpbare en neutrale info over hun asielprocedure. Daarnaast vangt Vluchtelingenwerk 750 asielzoekers op. Voor ons staan daarbij autonomie en het gezin centraal. Daarom kiezen we er voor asielzoekers op te vangen in individuele woningen, appartementen of studio’s. We doen dit samen met onze partnerorganisaties.

We ondersteunen iedereen die asielzoekers bijstaat

Met vormingen, analyses en helpdesks ondersteunt Vluchtelingenwerk advocaten, begeleiders en vrijwilligers van asielzoekers en vluchtelingen. Ook ontwikkelen we werkmethodes die door hulpverleners gebruikt kunnen worden.

We werken rond integratie

Als asielzoekers erkend worden als vluchteling is ons werk nog niet gedaan. Wij helpen hen om hun leven opnieuw op te starten en hun talenten ten volle in te zetten in onze maatschappij.

We brengen mensen samen

Vluchtelingenwerk is een beweging. Onder het motto ‘samen sterk’ brengen we organisaties en individuen in beweging voor asielzoekers en vluchtelingen. Met onze 50 leden en 35 vrijwilligersgroepen voeren we actie, verbeteren we de kwaliteit van de dienstverlening en formuleren we aanbevelingen. We brengen ook mensen samen: vluchtelingen en Belgen. Om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen.