Nieuws

Spelenderwijs Nederlands leren in de Zomerbabbels

Onze 'Zomerbabbels' voor asielzoekers en vluchtelingen gaan terug beginnen. 

Voor wie zijn de Zomerbabbels bedoeld?

Het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert i.s.m. het Huis van het Nederlands en Muntpunt in Brussel conversatietafels Nederlands – Zomerbabbels - voor beginners.  De doelgroep is een mix van anderstalige Belgen en – niet-Belgen, waaronder asielzoekers en vluchtelingen.

Wat houden de Zomerbabbels in?

Conversatietafels zijn geen klas, maar een gelegenheid om Nederlands te spreken. Het is bedoeld voor mensen die elders al Nederlandse les volgen en het willen oefenen. Er wordt rond de tafel en op wandeling in Brussel over allerlei onderwerpen gepraat in kleine groepjes, onder begeleiding van Nederlandstalige vrijwilligers.

Waar en wanneer vinden de Zomerbabbels plaats?

Op maandag, woensdag en zaterdag in de zomervakantie. 

  • In Muntpunt aan het Muntplein 6 in 1000 Brussel op maandag van 10u tot 11u30 en op woensdag van 14u tot 15u30. Dit is dicht bij het Centraal station. 

Meedoen?

Wij zoeken nog vrijwilligers voor onze Zomerbabbels:

Coördinator Zomerbabbels

Begeleiders Zomerbabbels

De Woonzaak: een effectief recht op wonen

Wonen is een mensenrecht

Heel wat mensen in Vlaanderen wonen in zeer precaire omstandigheden. Door de ellenlange wachtlijsten voor een sociale woning komen veel kwetsbare mensen terecht op het onderste segment van de private huursector. Daar spelen grote problemen op het vlak van hoge huurprijzen, oplopende energiekosten, ondermaatse woonkwaliteit en onzekere huurcontracten. Sommigen maken minder kans op een woning door discriminatie.

Breed gedragen opiniestuk

Op maandag 6 mei komt een breed samenwerkingsverband naar buiten met 'De Woonzaak'. In een opiniestuk roept het beleidsmakers op werk te maken van concrete acties die bijdragen aan een rechtvaardiger woonbeleid. Dit betekent: een beleid dat inzet op duurzame eigendomsverwerving, een volwaardige private huurmarkt en een veel ruimere sociale huurmarkt. Meer dan 28 organisaties en 42 academici betuigen hun steun en onderschrijven de opinie.

De ondertekenaars hebben drie suggesties. Ze willen dat er sociale huurwoningen bij komen, tot dat aantal is verdubbeld. Daarnaast moeten de prijzen op de huurmarkt beter worden gecontroleerd. Dat kan bijvoorbeeld door huursubsidies, waardoor verhuurders de prijs van hun woning kunnen laten zakken. Meer praktijktesten moeten er dan weer voor zorgen dat er niet wordt gediscrimineerd, en dat iedereen evenveel kans heeft om een woning te huren. 

Klachtenprocedure bij Europa? 

Het samenwerkingsverband reikt de hand naar alle beleidsmakers die zich engageren om het Recht op Wonen effectief voor iedereen in de praktijk te brengen. Of die hand wordt aangenomen, zal blijken uit het volgende Vlaams en federaal regeerakkoord, na de verkiezingen van 26 mei. Als dat niet of onvoldoende het geval is, dan zal met 'De Woonzaak' in het najaar een procedure opgestart worden bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR). In het verleden werden Frankrijk en Nederland reeds veroordeeld omwille van hun gebrekkig woonbeleid. Experten zijn ervan overtuigd dat het ECSR zich ook voor ons land zal uitspreken voor een fundamenteler en rechtvaardiger woonbeleid.

Ons land zet heel weinig in op integratie

 

Wist je dat ons land heel weinig inzet op integratie? Bijna 1600 mensen wachten op een inburgeringscursus. Slechts de helft van de inburgeraars vindt een job. Toch heeft het Agentschap voor Integratie en Inburgering een vierde van haar personeel ontslagen, ondanks de hoge nood aan trajectbegeleiders en integratieambtenaren. Ondertussen rijden lokale besturen en vrijwilligers de gaten dicht in een falend integratiebeleid.

Dat is toch niet logisch?

In januari kaartte Vluchtelingenwerk deze leemtes al aan in een analyse van de beleidsnota Homans: proeftuinen zijn sterke bouwstenen, maar geen fundament voor een integratiebeleid dat staat als een huis.

Kies op 26 mei met ons voor een echt asielbeleid dat mensen voorop zet.

Lees hier onze voorstellen