Nieuws

Vluchtelingenwerk staat overal in Vlaanderen stil bij verdronken vluchtelingen

Deze ochtend, op donderdag 29 augustus, doken overal in Vlaanderen voetsporen op die leiden naar houten, wandelende mannetjes met een koffer, op een sokkel. Deze mannetjes staan symbool voor de bijna 900 vluchtelingen die tot nu toe het leven lieten op de Middellandse Zee in 2019. De hoofdactie vond plaats in Leuven, met getuigenis van een Iraaks vluchteling die in 2013 met een boot via de Middellandse Zee naar Europa is gevlucht. De andere acties waren in Mechelen, Gent, Genk, Brussel en Bredene. 

  

'Met deze actie wil Vluchtelingenwerk Vlaanderen voorbijgangers laten stilstaan bij de moeilijke weg die mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging afleggen', zegt Eef Heylighen, woordvoerder van Vluchtelingenwerk. 'Dit jaar alleen al stierven bijna 900 mensen op de Middellandse Zee. Het is belangrijk dat we solidariteit tonen met deze mensen en dat kan o.a. door mee te stappen met onze Refugee Walk.'

Dit jaar vindt de vierde editie van de Refugee Walk plaats in Leuven op zondag 29 september. 'Met deze actie wil Vluchtelingenwerk voorbijgangers laten stilstaan bij de moeilijke weg die mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging afleggen'

'De Refugee Walk is een sponsortocht van 40km. Het geld dat alle teams inzamelen gaat naar Vluchtelingenwerk. Daarmee zetten we onder andere in op de veilige toegang tot Europa. Zo willen we ervoor zorgen dat mensen op de vlucht bv. niet meer in gammele bootjes hoeven te stappen en zo het risico te nemen te sterven op de Middellandse Zee.'

De houten beeldjes worden herbruikt; elke deelnemer aan de Refugee Walk krijgt een beeldje. 

Inschrijven voor de Refugee Walk doe je via www.refugeewalk.be/

Met de steun van

Snapshots from the Borders  

Foto's van de actie?

Solidariteitsactie voor Carola Rackete bij de Italiaanse ambassade

 Sea-Watch 3 kapitein mag niet vervolgd worden voor het redden van levens 

Vandaag voerden wij samen met Amnesty International, 11.11.11, CIRE, CNCD-11.11.11. en het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen een solidariteitsactie voor Carola Rackete, kapitein van de Sea-Watch 3. We droegen reddingsvesten en helmen, naar het beeld van de redders op zee, en zonden noodsignalen uit met behulp van fluitjes en misthoorns. Gisteren heeft een onderzoeksrechter haar huisarrest opgeheven en een aantal beschuldigingen tegen haar laten vallen.

Volgens de rechter kwam Carola Rackete enkel haar verplichting na om mensenlevens te redden op zee. Het onderzoek tegen haar op beschuldiging van het faciliteren van irreguliere binnenkomst, een aanklacht die wij absurd vinden, loopt nog verder.

'Als kapitein van het schip heeft Carola Rackete haar plicht vervuld om mensen op zee te redden en naar een veilige plek te brengen. We roepen op om haar daarvoor niet te vervolgen'

Wij vragen ook dat de EU een prioriteit maakt van het redden van mensenlevens op de Middellandse Zee, door voldoende zoek- en reddingscapaciteit te voorzien en reddingsngo’s ongestoord hun werk te laten doen. Het is essentieel dat nu snel een tijdelijk mechanisme overeengekomen wordt voor de ontscheping en spreiding van mensen die gered zijn op zee.

'De mannen, vrouwen en kinderen die gered worden door organisaties als Sea-Watch ontvluchten een verschrikkelijke situatie in Libië, waar de omstandigheden voor vluchtelingen en migranten nog steeds gruwelijk zijn. Libië kan niet beschouwd worden als een veilige haven, omdat vluchtelingen en migranten er bij terugkeer blootgesteld worden aan willekeurige detentie en foltering. Daarom moeten - van zodra mensen op de Middellandse Zee gered worden in internationale wateren - Europese overheden snel tussenkomen en samenwerken om zo snel mogelijk een veilige haven te vinden in een ander nabijgelegen land.'

Raad van State beslist dat kinderen niet meer opgesloten mogen worden

De Raad van State publiceerde vandaag haar beslissing die het Koninklijk Besluit van 22 juli 2018 schorst. Dat bepaalt het regime en de werkingsmaatregelen van de gesloten family units voor families met kinderen. In augustus 2018 trokken we met een coalitie van vijftien middenveldorganisaties naar de Raad van State om de schorsing en opheffing van dit Koninklijk Besluit te vragen. De Raad motiveert haar beslissing onder meer door de geluidsoverlast van de nabije luchthaven, waaraan de kinderen worden blootgesteld tijdens hun detentie.

In de praktijk betekent dit dat België (voorlopig) geen kinderen meer kan opsluiten in de gesloten family units van het centrum 127bis. Indien de Belgische regering volhardt in haar wil om gezinnen met kinderen op te sluiten, zal ze het moeten eens worden over een nieuw Koninklijk Besluit. Daarnaast zal er ook een nieuw gesloten centrum voor families met kinderen gebouwd moeten worden. Dit betekent dus ook dat de miljoenen euro's die in de family units aan 127bis geïnvesteerd werden, weggegooid geld zijn.

Laat ons hopen dat onze regering uit deze beslissing begrijpt dat het nooit mogelijk zal zijn om een gesloten centrum te bouwen dat aangepast is aan de noden van kinderen.

De regering moet definitief een einde maken aan de detentie van kinderen en een onvoorwaardelijk verbod op de detentie van kinderen om migratieredenen in de wet verankeren. Vergeet zeker niet om onze petitie te tekenen om de regering hiervan te overtuigen!

Want EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT.