Nieuws

Persbericht: Asielbeleid bereikt triest dieptepunt > De laatste beleidsnota van staatssecretaris Theo Francken

Gisteren werd de nieuwe beleidsnota asiel en migratie gepubliceerd. Met de voorstellen van die nota bereikt ons asielbeleid een triest dieptepunt. 'Ongeacht de nood (nog nooit waren zoveel mensen op de vlucht), wil ons land minder mensen toegang geven tot België. Asielzoekers worden geweerd. Kunnen we überhaupt nog spreken van een Belgisch asielbeleid?  Gaat dit ons mensenlevens kosten?  En dat terwijl er alternatieven zijn waarmee een regering het tij kan keren', zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

De staatssecretaris wil naar een Europees model waarbij mensen die ‘illegaal’ Europa en ons land binnen komen geen asiel meer mogen aanvragen. 'En dat terwijl de mogelijkheden om legaal ons land binnen te komen, zoals met hervestiging, afgebouwd worden. Dat kan en moet anders,' zegt Charlotte Vandycke.

AFBOUWEN LEGALE MANIEREN OM IN BELGIË BESCHERMING TE ZOEKEN

Onze regering kent de noden en koos er toch voor om het hervestigingsprogramma op te schorten omdat er geen plaats was in de opvang. 'Ze koos zelf voor de afbouw van het aantal opvangplaatsen zonder rekening te houden met toenemende en afnemende asielaanvragen en hervestigingsnoden. Als ons land flexibele quota vooropstelt die gespreid kunnen worden over meerdere jaren dan kan alles beter gepland worden, ook de opvang. Gecombineerd met een flexibel opvangnetwerk dat een grote en lage instroom aankan, komen we niet in situaties waarin broodnodige hervestigingsprogramma’s worden opgeschort', zegt Charlotte Vandycke.

WAT MET GEZINSHERENIGING EN HUMANITAIRE VISA?

Hervestiging is niet de enige legale manier om in België te geraken voor bescherming. Gezinshereniging en een consequent beleid voor humanitaire visa zijn ook opties.
'Toch besteedt de staatssecretaris in zijn beleidsnota nauwelijks aandacht aan gezinshereniging en humanitaire visa. Nochtans is het recht op een gezinsleven een universeel mensenrecht. En benadrukte UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, meermaals dat gezinshereniging de integratie bevordert. Een gemiste kans?', zegt Charlotte Vandycke.

DE HARDE AANPAK VAN 'TRANSITMIGRANTEN'

De aanpak voor de zogenoemde ‘transitmigranten’ krijgt veel aandacht in de beleidsnota. Speciaal voor deze groep zal de staatssecretaris inzetten op een bijkomende uitbouw van de gesloten centra. ‘Deze mensen worden hard aangepakt zonder de oorzaak aan te pakken: Dublin. Heel wat onder hen durven geen asiel aan te vragen omdat ze al geregistreerd zijn in bv. Griekenland of Italië. Als ze dan hier asiel aanvragen dan kan ons land hen in het kader van de Dublin-regeling terugsturen naar bv. Griekenland. Daar is de situatie voor asielzoekers schrijnend en mensonwaardig. Ons land kan binnen de Dublin-procedure ervoor kiezen om de asielaanvragen zelf te behandelen. Uit de beleidsnota blijkt dat ons land dat helemaal niet van plan is. Integendeel, het kiest voor opsluiten, ontraden en onderdrukking,' zegt Charlotte Vandycke.   

AANPAK TRANSITMIGRANTEN KAN ANDERS, MENSELIJKER EN EFFICIËNTER TER
PREVENTIE EN VERVOLGING VAN MENSENSMOKKELAARS

Vluchtelingenwerk pleit dan ook voor een andere aanpak. ‘We pleiten voor een open onthaal- en oriëntatiebeleid waarmee permanent in de basisnoden en in juridische informatie wordt voorzien. Zo een beleid brengt ook voordelen mee voor de overheid : ze verwerft kennis over wie de migranten in kwestie zijn, wat hun beweegredenen zijn en welke (Europese) mechanismen daar achter zitten. Ze kan kennis vergaren over de werkwijze van de smokkelaars en de informatie die zij aan de migranten verstrekken', zegt Charlotte Vandycke.

'Die kennis is cruciaal in de preventie en vervolging van mensensmokkelaars. Met die aanpak kan de regering ook  een veiligheidsgevoel en rust creëren in de buurten waar migranten nu op straat verblijven. Ze kan werken met goed geïnformeerde asielzoekers en migranten die hun rechten en plichten begrijpen en met kennis van zaken beslissingen kunnen, en zo nodeloze procedures voorkomen’, zegt Charlotte Vandycke.

KAN EEN VOLGENDE REGERING HET TIJ KEREN?

Na vijf jaar regering Michel I is de bescherming van mensen op de vlucht tot een minimum herleid. 'We hopen op een ommezwaai bij de volgende regering. We vragen een regering die mensen weer voorop stelt in haar beleid. Zo’n beleid start met concrete engagementen voor veilige en legale toegangswegen naar ons land. Het voorziet een snelle én kwalitatieve asielprocedure, en realiseert terugkeer door te investeren in de menswaardige en goedkopere piste van de vrijwillige boven gedwongen terugkeer', zegt Charlotte Vandycke.

Detentie figureert in het Belgische beleid van de toekomst als uitzonderlijke en uiterste maatregel, die sowieso nooit wordt gebruikt voor (gezinnen met) kinderen. 'Dit kan, wanneer echte alternatieven voor detentie worden voorzien. Het is een beleid dat asielzoekers en vluchtelingen helpt om vlot te integreren in de Belgische samenleving ofwel een ‘rugzak’ biedt om de terugkeer naar hun land van herkomst duurzaam te maken', zegt Charlotte Vandycke.

'Deze uittredende regering laat heel wat werk op de plank liggen, voor België kan spreken van een echt rechtvaardig beleid dat "zacht is voor de kwetsbaren". Meer ambitie en meer concrete engagementen van ons land zijn nodig, op Europees en op Belgisch vlak. Een duidelijke opdracht voor de volgende regering', besluit Charlotte Vandycke.

INFO VOOR DE PERS

Voor meer info en een interview met directeur Charlotte Vandycke, neem contact op met de persverantwoordelijke:
Eef Heylighen – 0473 88 65 97 – eef@vluchtelingenwerk.be

Refugee Walk 2018 breekt records

Alle opbrengsten van de afgelopen Refugee Walk zijn verzameld en geteld. De hele maand oktober konden fans en laatkomers hun favoriete team blijven sponsoren  voor hun straffe prestatie. Tevreden klokken we af op een recordaantal van 1100 stappers die samen maar liefst 254 157 euro ophaalden.

Een zeer mooi resultaat, Vluchtelingenwerk Vlaanderen blikt blij terug op de derde editie van de Refugee Walk in Mechelen. De opbrengsten gaan integraal naar projecten voor en door vluchtelingen.

Concreet betekent dat...

- dat we erkende vluchtelingen een dag vrijwillige begeleiding kunnen bieden in de zoektocht naar een school, woning of werkplek
- dat we asielzoekers een warm welkom kunnen geven met correcte info over hun rechten in hun eigen taal in ons Startpunt
- dat we particulieren en professionelen die asielzoekers en vluchtelingen willen helpen via onze Infolijn juridisch kunnen ondersteunen en adviseren bij asielaanvragen

Bekijk hier de aftermovie en de fotoreeks 'refugee walk with me' gemaakt met enkele wegwerpcamera's door de stappers zelf. Zo beleefden zij de Refugee Walk. 

Ook vluchtelingen starten eigen zaak

Vluchtelingen besluiten steeds vaker om een eigen zaak te beginnen in Vlaanderen. Muataz, Oscar, Samer, en Maha zijn voorbeelden van de nieuwe generatie zelfstandigen. Zij slaagden er het afgelopen jaar in om succesvol een eigen onderneming te starten. Project AZO! hielp hen daarbij. 

Veel mensen dromen van een eigen zaak. Je bent eigen baas en kan van je passie je werk maken. Ook onder vluchtelingen zijn er heel wat mensen met ondernemingszin. Mede dankzij de inspanningen van Project AZO!  is het aantal mensen met een migratie-achtergrond dat zelfstandig ondernemer is de laatste jaren fors gestegen. 

Project AZO! is een partnerschap van verschillende organisaties die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van vluchtelingen bij het starten van een eigen onderneming. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt met geld van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF).

Vluchtelingen die dankzij AZO! zijn gestart als zelfstandigen

  • In Oost-Vlaanderen startte Maha enkele maanden geleden een winkel met Arabische specialiteiten. Maha was leerkracht Engels in Syrië, maar moest met haar echtgenoot en drie kleine kinderen voor de oorlog vluchten. Via Turkije en Griekenland kwam ze naar België. ‘Ik kon mijn winkel in Zottegem opstarten dankzij de hulp van AZO! Mijn trajectbegeleider gaf me veel informatie en advies en begeleiding bij het uitstippelen van een marketingstrategie.' Lees het volledige verhaal hier.

  • In Antwerpen wil Oscar Guti met Pandime bedrijven in contact brengen met sociale organisaties en projecten die op zoek zijn naar kapitaal. 'Ik wil de markt veroveren met een nieuwe vorm van marketing.' Oscar is een ervaren ondernemer. In zijn geboorteland El Salvador richtte hij drie verschillende bedrijven op. Kort nadat Oscar naar België vluchtte, begon hij ook hier met steun van AZO! voor zichzelf. Lees het volledige verhaal hier.

  • In West-Vlaanderen leidt Muataz al twee jaar het restaurant Taboulé met Libanese en Syrische specialiteiten. Hij is 35 jaar, was ingenieur en vluchtte in 2011 uit Homs in Syrië. Sinds zes jaar woont hij in België. Na één jaar werd hij erkend als vluchteling en mocht aan de slag bij het OCMW. Daar kwam hij vaak in contact met toeristen die Brugge bezochten. ‘Toen kreeg ik het idee  een eigen restaurant te openen in Brugge.' Lees het volledige verhaal hier.

  • In Limburg opende Samer vier maanden geleden zijn kapperszaak dicht bij het treinstation van Sint-Truiden. Hij vluchtte enkele jaren geleden uit Irak naar België. Toen hij erkend werd als vluchteling ging hij op zoek naar werk. Omdat hij in zijn thuisland al heel wat ervaring als kapper had opgedaan, besloot hij met de hulp van het project AZO! een eigen onderneming te starten. ‘AZO! gaf mij veel advies op het vlak van marketing en reclame. Dankzij het project kon ik mijn zaak opstarten.' Lees het volledige verhaal hier.

Project AZO!

AZO! heeft in iedere Vlaamse provincie medewerkers. Elke kandidaat ondernemer wordt gelinkt aan een lokale trajectbegeleider. Die gaat in een kennismakingsgesprek na wat de plannen, ambities en kwaliteiten van de vluchteling zijn. Is het ondernemingsidee haalbaar?  Heeft de vluchteling de nodige  ervaring en de vereiste ondernemerscompetenties? Tijdens het intensieve traject dat daarna volgt, wordt de vluchteling klaar gestoomd voor het ondernemerschap. 

"Het is belangrijk dat vluchtelingen met ondernemingszin inzien dat ondernemen in Vlaanderen een valabele optie is, mits een goede voorbereiding," zegt coördinator Frank Maleszka van Project AZO!. "Velen hebben ondernemerservaring in het land van herkomst, vaak in een minder formele setting. Het project AZO! wil deze kennis inzetten op de Vlaamse arbeidsmarkt."

Minder dan twee jaar na de start van het project heeft AZO! 232 vluchtelingen intensief begeleid waarvan er twintigtal ook effectief ondertussen opgestart zijn als succesvol ondernemer zoals Maha, Oscar, Muataz en Samer.

Project AZO! ging eind 2016 van start. Onlangs werd besloten om het project te verlengen tot eind 2019 en de doelgroep van vluchtelingen uit te breiden met inburgeraars. 

INFO VOOR DE PERS

Met de steun van

Project AZO! is een samenwerking van Stebo, Starterslabo’s, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Microstart, Unizo, Exchange vzw, Smart, iDrops, Zenitor, SYNTRA Vlaanderen, VDAB en Agentschap Inburgering en Integratie.

Project AZO! wordt financieel mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF).