Wetsvoorstel over vrijwilligerswerk voor vreemdelingen over 10 dagen van kracht

Op 22 april 2014 keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat vrijwilligerswerk mogelijk maakt voor alle nieuwkomers die legaal in België verblijven. De wet werd vandaag gepubliceerd in Het Belgisch Staatsblad en zal dus binnen 10 dagen van kracht zijn. Deze wet maakt een einde aan de absurde situatie waarbinnen asielzoekers wel mochten werken met een arbeidskaart C maar niet als vrijwilliger.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen is tevreden met deze nieuwe regeling. Asielzoekers en andere nieuwkomers hebben vaak niets om handen en wachten op een beslissing over hun verblijf. Ze krijgen via het wetsvoorstel de mogelijkheid tot een nuttige tijdsinvulling.

We vinden het wel jammer dat het recht op het vrijwilligerswerk niet werd toegekend aan alle vreemdelingen zoals bv. mensen zonder papieren. We vinden dat vrijwilligerswerk en het recht om zich belangeloos in te zetten in onze maatschappij een fundamenteel recht voor iedereen zou moeten zijn.