Wat kan jij doen voor asielzoekers en vluchtelingen?

 • Chaos voor DVZ

Op deze pagina verzamelen we alle mogelijkheden om iets gastvrij te doen voor asielzoekers en vluchtelingen.

 1. Doe een gift
 2. Zamel geld in
 3. Deel jouw gastvrij initiatief en geef een warm signaal
 4. Zet je in als vrijwilliger
 5. Doneer kleding, speelgoed en ander materiaal
 6. Help een niet-begeleide minderjarige vluchteling
 7. Word een gastvrij gezin
 8. Verhuur je beschikbare woning, appartement of studio

1. Doe een gift

Een gift voor Vluchtelingenwerk is een gift voor asielzoekers en vluchtelingen

Help vluchtelingen met een gift

Je kan ook éénmalig of maandelijks storten op ons Triodos-rekeningnummer BE06 5230 8056 2922 (BIC: TRIOBEBB)

Wat doen wij met jouw gift:

 • We geven soep en informatie aan vluchtelingen in ons Startpunt
 • We doen beleidswerk om de rechten van asielzoekers en vluchtelingen te verdedigen
 • We ondersteunen advocaten en hulpverleners van asielzoekers via onze Infodesk
 • We werken nationaal en internationaal samen om mensen op de vlucht te beschermen

Voor meer informatie, ga naar onze giftenpagina.

2. Zamel geld in

Zet zelf een actie op om geld te verzamelen voor asielzoekers en vluchtelingen. Bak appeltaarten, brei warme truien, doe een fietstocht en laat je sponsoren per gereden km, …

Registreer je actie bij Music for Life

3. Doe mee met onze campagne 'gastvrije gemeente'

Deed je al iets gastvrij voor vluchtelingen en asielzoekers? Laat het ons weten. Nog tot 29 april 2016 kun je jouw gastvrij initiatief delen via www.gastvrijegemeente.be. Zo laat je zien hoe gastvrij Brussel en Vlaanderen zijn. Je inspireert anderen met jouw initiatief en je maakt kans op 1000 euro en een Gastvrije Award. Samen met Cera en vele andere partners die de campagne mee uitdragen wil Vluchtelingenwerk zo een warm signaal geven. Deel daarom al die grote en kleine initiatieven op www.gastvrijegemeente.be. De winnaars worden bekendgemaakt in een Gastvrije Awardshow in het voorjaar van 2016.

Ben je dit warm signaal genegen?

4. Zet Je in als vrijwilliger

Bij Vluchtelingenwerk

Veel mensen hebben gesolliciteerd voor een vrijwilligersjob bij ons Startpunt of op ons secretariaat. Op dit moment hebben we een wachtlijst van een duizendtal kandidaten en kunnen we niemand op korte termijn helpen. Je mag je zeker nog aanmelden, we houden je gegevens dan goed bij. Als we later vrijwilligers nodig hebben verwittigen we je meteen.

Meld je hier aan als vrijwilliger

Bij een opvanginitiatief in jouw buurt

Asielzoekers worden tijdens hun asielprocedure opgevangen in een opvanginitiatief. Dat kan in een grootschalig opvangcentrum georganiseerd door Fedasil of het Rode Kruis, maar ook via een kleinschalig lokaal opvanginitiatief (LOI) georganiseerd door het OCMW in jouw gemeente.

Bij een lokale vrijwilligersgroep 

In heel Vlaanderen zijn er lokale vrijwilligers actief om mensen op de vlucht wegwijs te maken, welkom te heten, te ondersteunen,… Sluit je aan bij een bestaande vrijwilligerswerking in je buurt of richt zelf een nieuwe groep op. Nieuwe groepen kunnen zich aansluiten bij ons Gastvrij Netwerk. Gastvrij Netwerk vzw is een vereniging die vrijwilligersgroepen verenigt, uitwisseling organiseert, ... Neem hiervoor contact op met onze collega Kristien: secretariaat@gastvrijnetwerk.be.

5. Doneer kleding, speelgoed en ander materiaal

Heb je (gebruikte) kleding, speelgoed of ander materiaal verzameld dat je graag wil doneren? Neem dan contact op met lokale vrijwilligersgroepen, het OCMW van je gemeente, een opvangcentrum van Fedasil of een opvangcentrum van het Rode Kruis, de kerkgemeenschap, moskee of andere levensbeschouwelijke organisatie uit jouw buurt, en vraag na of er dingen zijn die ze kunnen gebruiken.

De Sint-Rochuskerk in Brussel kan altijd spullen gebruiken. Daar worden asielzoekers onthaald die geen opvangplaats kregen van de overheid. Ga langs bij de kerk om te kijken wat ze nodig hebben en om er spullen te leveren. Adres: Antwerpsesteenweg 60 1000 Brussel.

6. Help een niet-begeleide minderjarige vluchteling

Als steunfiguur

Niet-begeleide minderjarigen komen uit alle delen van de wereld en dragen elk hun eigen verhaal met zich mee. Onze lidorganisatie Minor-Ndako zorgt voor opvang en begeleiding van deze jongeren. Jij kan hen daarbij helpen door een steunfiguur of steungezin te worden. Door samen met een steunfiguur/steungezin activiteiten te doen en een weg af te leggen bouwen de jongeren aan hun zelfvertrouwen en aan het vertrouwen in anderen. Hun socialen netwerk wordt verruimd en ze integreren beter in onze maatschappij.

Meer info op de website van Minor-Ndako.

Als voogd

Elke niet-begeleide minderjarige vreemdeling krijgt via de dienst Voogdij een persoonlijke voogd toegewezen die hem of haar helpt bij het zoeken van een advocaat, het indienen van een asielaanvraag, het vinden van een geschikte school en andere praktische en juridische hulp.

Ook interesse om voogd te worden van niet-begeleide minderjarigen? Meer informatie en voorwaarden vind je op de website van Justitie

7. Word een gastvrij gezin

Momenteel worden particulieren die vluchtelingen opvangen nog niet op een georganiseerde wijze ondersteund door de overheid en de gespecialiseerde partners. Dus is er ook nog geen financiële tussenkomst (voor kosten zoals water, eten, ...) of psychosociale begeleiding van deze mensen.

Vluchtelingenwerk heeft nu een proefproject uitgewerkt om vluchtelingen tijdelijk op te vangen bij gastgezinnen. Het gaat zowel om niet-begeleide minderjarige vluchtelingen als gezinnen die bescherming hebben gekregen. Zij hebben de procedure doorlopen en moeten dan hier een nieuw leven starten. We werken hiervoor samen met Pleegzorg Vlaanderen. Bij hen kan je je melden als kandidaat-gastgezin of een infopakket bestellen.

Meld je aan bij Pleegzorg Vlaanderen

Asielzoekers tijdelijk opvangen?

Het opvangen van asielzoekers tijdens de asielprocedure (die dus nog geen bescherming kregen) raden we af, want dat vraagt professionele begeleiding. Vandaag is de situatie van asielzoekers in ons land echter precair en de situatie op het terrein chaotisch. De overheid laat dagelijks slechts een beperkt aantal mensen toe tot de asielprocedure. Daardoor krijgen meer dan 2000 mensen geen opvang. Een duizendtal kunnen terecht in de zogenaamde pré-noodopvang, de anderen zijn aangewezen op nachtopvang in kerken in de Noordwijk, in het Noordstation of kunnen terecht bij Brusselse particulieren/burgers.

Wil je aan de acute nood bijdragen en voor een nacht of een paar nachten asielzoekers bij je thuis opvangen, neem dan contact op met het Rode Kruis op het nummer 0498 92 63 06 of maak je lid op de Facebookpagina ‘Community Support for refugees in Belgium’. Weet daarbij goed dat noch het gastgezin noch de asielzoekers begeleid worden, en dat je geen vergoeding krijgt voor de nachtopvang. Zowel het Rode Kruis als de burgerinitiatieven zijn ook overbevraagd en worden geconfronteerd met chaos op het terrein omwille van het falen van de overheid die niet of nauwelijks overlegt. Het kan dus gebeuren dat je lang op antwoord moet wachten of dat je bij incidenten niet geholpen wordt.

Vluchtelingenwerk onderzoekt momenteel of we in samenwerking met onze lokale vrijwilligersgroepen tijdelijk bijkomende noodopvang kunnen bieden voor asielzoekers die niet geregistreerd worden.

8. Verhuur je beschikbare woning, appartement of studio

Samen met onze partnerorganisaties organiseren wij individuele opvang: wij vangen asielzoekers tijdens hun procedure op in woningen, appartementen of studio’s. Wij zijn altijd op zoek naar veilige en betaalbare woningen. Ook voor erkende vluchtelingen die hun procedure hebben doorlopen. Want zij moeten op erg korte tijd een eigen woning vinden op de private woonmarkt en de opvang van Fedasil verlaten. In de praktijk blijkt dat bijzonder moeilijk. We zijn dan ook op zoek naar huiseigenaars die een volledige woning of appartement willen verhuren aan onze partnerorganisaties of aan vluchtelingen die hun procedure positief afgerond hebben.

Je kan contact met ons opnemen als je een woning te huur hebt of je kan alvast het aanmeldformulier invullen.

Help vluchtelingen met een huurwoning