Ons land zet heel weinig in op integratie

 

Wist je dat ons land heel weinig inzet op integratie? Bijna 1600 mensen wachten op een inburgeringscursus. Slechts de helft van de inburgeraars vindt een job. Toch heeft het Agentschap voor Integratie en Inburgering een vierde van haar personeel ontslagen, ondanks de hoge nood aan trajectbegeleiders en integratieambtenaren. Ondertussen rijden lokale besturen en vrijwilligers de gaten dicht in een falend integratiebeleid.

Dat is toch niet logisch?

In januari kaartte Vluchtelingenwerk deze leemtes al aan in een analyse van de beleidsnota Homans: proeftuinen zijn sterke bouwstenen, maar geen fundament voor een integratiebeleid dat staat als een huis.

Kies op 26 mei met ons voor een echt asielbeleid dat mensen voorop zet.

Lees hier onze voorstellen