Hoe minderjarige vluchtelingen in België helpen?

Een recent artikel van De Tijd gaat over het toenemende aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in België. Het grote probleem is dat er bijna geen legale manieren bestaan om in Europa bescherming te vragen en dat veel van deze jongeren niet geïnformeerd zijn over hun rechten in België. Daarom strijden wij voor meer veilige en legale toegang om deze jongeren op de vlucht beter te beschermen.

Deze jongeren hebben vaak al heel wat gezien en meegemaakt in hun herkomstland en onderweg naar hier. Het is moeilijk om zo het vertrouwen van deze kinderen te winnen. Zij zijn door hun familie vooruitgestuurd naar Europa, maar natuurlijk zijn hun profielen meer divers dan dat:

- Uitgeprocedeerde ouders en kind blijft alleen achter (achtergelaten)

- Gemandateerde kinderen (waarover het gaat in het artikel van De Tijd )

- Slachtoffers van mensenhandel of smokkel

- De zogenoemde ‘transmigranten’

- Kinderen die een familielid ergens in Europa komen vervoegen

Het is kort door de bocht om te stellen dat ‘de meeste jongeren geen vluchtelingenstatus in ons land willen en willen doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk’.

We kunnen alleen de cijfers nakijken van het aantal asielaanvragen door niet-begeleide minderjarige vluchtelingen die gemeld zijn bij Dienst Voogdij. Over de jongeren die niet gemeld zijn (zgn. ‘transmigranten’) kunnen we niet met 100% zekerheid zeggen ‘ze willen geen vluchtelingenstatus in ons land’. We merken op het terrein vooral op dat veel jongeren niet geïnformeerd zijn over hun rechten in België.

Wat kunnen we doen?

Er is vertrouwen nodig. Politie die jongeren opjaagt, hen vervolgens meeneemt naar het politiebureau, hen daar ondervraagt, soms een nacht laat doorbrengen in de cel, te weten komt dat ze minderjarig zijn en hen dan naar een weggedoken centrum stuurt, hen dwingt om vingerafdrukken af te geven… Daar wringt het.

Het grote probleem is dat er bijna geen legale manieren bestaan om in Europa bescherming te vragen. Dat voedt de handel van mensensmokkel. Mensen die moeten vluchten en in Europa een veilige thuis zoeken, kunnen niet zomaar op het vliegtuig stappen.

Er zijn maar drie legale manieren om in België bescherming te vragen. Voor alle drie bestaan er zeer strenge voorwaarden: hervestiging, humanitaire visa en gezinshereniging. Vorige week besliste de staatssecretaris voor Asiel en Migratie om hervestiging tijdelijk stop te zetten. Dat kan voor ons niet.

Onze strijdpunten voor meer veilige en legale toegang zijn:

1. Een coherent en transparant beleid rond humanitaire visa

2. Een structureel hervestigingsbeleid met hoge jaarlijkse quota

3. Een versoepeling van de procedures en criteria voor gezinshereniging voor mensen met een beschermingsstatus