Federale overheid lanceert campagne om mensen af te schrikken

  • Screenshot www.factsaboutbelgium.be/

Gisteren lanceerde minister van Asiel en Migratie Maggie De Block een online campagne om migranten waaronder ook mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging, af te raden naar ons land te komen. De campagne bestaat uit de website www.factsaboutbelgium.be en een gelijknamige Facebookpagina die naar eigen zeggen tot doel hebben mensen te ontraden naar België te komen.

We hebben zelf een eerste screening van de website gedaan en stellen vast dat er enkel zeer beperkte informatie verspreid wordt. Zo vinden we geen enkele informatie terug over vluchten voor vervolging of oorlog  en hoe de asielprocedure in België verloopt. Die informatie vind je enkel terug na enkele kliks op pagina’s die gaan over bijvoorbeeld veilige landen, of over de lange duur van de procedure. Informatie over de asielprocedure in een toegankelijk taal is niet, of zeer moeilijk terug te vinden. De website licht er verder Palestijnen uit Gaza uit. Ze insinueren dat zij geen internationale bescherming meer zouden krijgen. Palestijnen blijven tot op heden nochtans een groep van wie de beschermingsgraad hoog ligt.

Op de website vind je ook geen uitleg terug over op welke manier en om welke redenen je een visum voor België kan krijgen, ook al zijn deze mogelijkheden beperkt, of onder welke voorwaarden je wel kan werken en verblijven in België. Hiermee mist de website een kans om mensen correct en in de eigen taal te informeren over de legale mogelijkheden die er zijn. 

Als ervaringsdeskundigen en verstrekkers van informatie op het terrein erkennen wij de nood aan correcte informatie aan migranten, die de geruchten van mensensmokkelaars ontkrachten. Maar deze informatie moet volledig zijn. Door slechts beperkte en eenzijdige informatie op te nemen, blijven mensen genoodzaakt deze elders in te winnen. De kans is groot dat ze nog steeds te luisteren gaan bij smokkelaars, waardoor het vooropgestelde doel van de website volledig ten onder gaat.

De website richt zich niet alleen tot mensen die nog niet in België zijn, maar ook tot zij die hier wel zijn of op doorreis. Recent nog brachten wij samen met verschillende partners een rapport uit waaruit blijkt dat migranten op doortocht nood hebben aan volledige, objectieve  en  kwalitatieve  informatie  in hun eigen taal. Voor deze groep is de meest efficiënte manier van informatieverstrekking een mondelinge en toegankelijke informatieverstrekking. Louter  informatie via websites, flyers, brochures of sociale media is ineffectief en dus onvoldoende.  Zeker als deze informatie slechts tot doel heeft te ontraden, zal er geen vertrouwen gewonnen worden bij deze groep.

Van overheidsinstanties verwachten we neutraliteit en objectiviteit. Het geven van halve informatie kan men moeilijk objectief noemen. Deze website kadert binnen een ruimer ontradingsbeleid. Bij Vluchtelingenwerk zijn we daarover bezorgd. Een ontradingsbeleid ondermijnt systematisch de mensenrechten van mensen op de vlucht.

Meer lezen: