Nieuws

Een warme uitstap voor asielzoekers en hun gezin

Zaterdag 15 december organiseren KOPERGIETERY en hetpaleis van 11u tot 15u een creatieve namiddag in Gent en Antwerpen voor 150 gezinnen en kinderen op de vlucht omdat opvang van asielzoekers meer betekent dan bed, bad, brood en begeleiding. 

Chaos in het huidige opvangsysteem zorgt ervoor dat kinderen op de vlucht een heftig parcours beleven. Het is belangrijk dat asielzoekers vanaf hun aankomst in België alle kansen krijgen om hun leven verder te zetten dankzij opvang met voldoende aandacht voor participatie in de samenleving. 

In de week dat we de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vieren, vragen we aandacht voor de zorg voor en ontplooiing van het kind. Een ontspannende namiddag in een warme, huiselijke sfeer is een zeldzame kans en zo belangrijk voor kinderen op de vlucht. 

In KOPERGIETERY kijken de kinderen en hun gezin naar ‘Beestig Baltisch’, 7 animatiekortfilms in diverse animatietechnieken, na elkaar gepresenteerd en muzikaal live begeleid door twee geweldige muzikanten. In hetpaleis zullen de families het Muzieklabyrint verkennen, een parcours langs interactieve klankinstallaties ontwikkeld en begeleid door Zonzo CompagnieDe voorstellingen starten rond 13u, tevoren zal iedereen samen eten. 

"Vanuit hetpaleis vinden we het belangrijk dat iedereen in contact kan blijven met kunst en cultuur, in welke omstandigheden mensen zich ook bevinden," zegt directeur Els De Bodt van hetpaleis. "Het verrijkt je als mens en kan troost en perpectief bieden." 

"Zonzo Compagnie zet de deuren liefst zo ver mogelijk open en creëert ruimte voor iedereen om deel te nemen aan een muzikaal verhaal dat gaat over schoonheid, creativiteit en veelzijdigheid," zegt Wouter Van Looy, directeur van Zonzo Compagnie.

De deelnemende gezinnen verblijven momenteel in noodopvangstructuren van de Federale overheid of in de nachtopvang van Samusocial

Een initiatief van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Veel dank aan De KOPERGIETERY, hetpaleis en Zonzo Compagnie voor de creatieve begeleiding en ontspanning.  

INFO VOOR DE PERS

Vragen? Neem contact op met Dimitri Vandezande, 0473 88 65 97, dimitri@vluchtelingenwerk.be.

In Gent worden 150 mensen verwacht in KOPERGIETERY RABOT, Vlotstraat 22, 9000 Gent. Contactpersoon ter plekke is zakelijk verantwoordelijke Nele Roels, 0492 46 80 14, woordvoerder is Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk, 0494 41 10 67. 

In Antwerpen worden een 50-tal mensen verwacht bij hetpaleis, Meistraat 2,  2000 Antwerpen. Contactpersoon ter plekke is pers- en communicatieverantwoordelijke van hetpaleis Helke De Smet, 0486 822 187, woordvoerder is Rein Antonissen, directeur van Vluchtelingenwerk, 0497 92 13 72. 

Brief aan de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Gisteren stuurden wij samen met Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés BruxellesCIRÉ-asblMédecins Sans Frontières (Belgique)CNCD-11.11.11 en Médecins Du Monde Belgique een brief naar de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block om haar te verwelkomen en te vragen de limiet op asielaanvragen op te heffen.

Hieronder kan je onze volledige brief lezen. 

 

 

 

#GeenMensenOpStraat

Deze ochtend voerden wij, Netwerk tegen Armoede, Brussels Platform Armoede en de Refugee Party samen met tientallen vrijwilligers actie. Bij een eerste actie aan het Klein Kasteeltje werd een spandoek ontrold, bij een tweede actie aan het Noordstation gingen mensen met slaapzak en wekker op de grond liggen. #GeenMensenOpStraat, dat is onze gezamenlijke eis uit protest tegen het huidige ontradingsbeleid van de regering. Elke persoon die gedwongen op straat leeft, is er een te veel.

Sinds eind november staat er een limiet op het aantal asielaanvragen per dag. Maximum 50 mensen per dag kunnen een aanvraag doen, de rest belandt op straat. Want wie geen aanvraag kan doen, heeft ook geen recht op opvang. Daar zijn vaak niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, gezinnen en zieken bij. Tel daarbij zogenoemde 'transitmigranten' en ruim 3000 dak- en thuislozen en we kunnen spreken van een bewust veroorzaakte crisis. Tijd voor een wake-up call aan onze regering. We eisen toegang tot de asielprocedure en recht op opvang.

Gisteren stonden ongeveer 200 mensen urenlang aan te schuiven bij Klein Kasteeltje, slechts een tiental mensen werden binnengelaten. Een gezin met een twee maand oude baby bleef op straat. Deze ochtend telde ons monitoringteam opnieuw ruim 100 vluchtelingen en asielzoekers buiten in de wachtrij aan Klein Kasteeltje. Een 50-tal mensen werden binnengelaten, de rest mag morgen opnieuw proberen.

Wij trekken met zes andere ngo's naar de Raad van State om deze onwettige limieten en praktijken onmiddellijk op te heffen. De uitspraak wordt snel verwacht.