Nieuws

Mensen op de vlucht bang om bescherming te vragen in België

Ngo’s vragen oriëntatie- en onthaalcentrum en meer menselijke toepassing Dublin-regeling

Uit twee rapporten van hulporganisaties werkzaam in de hub, die vandaag verschenen, blijkt dat mensen op de vlucht geen asiel, bescherming durven aanvragen in België. Onmenselijke toestanden in vluchtelingenkampen aan de grenzen van Europa, de Dublin-regeling, politieacties en ontradingscampagnes in België en Europa zorgen ervoor dat ze alle vertrouwen verliezen in overheidsinstanties. En het vergroot hun kwetsbaarheid eenmaal ze in Europa zijn.

'Deze mensen hebben nood aan duidelijke informatie op maat die in alle rust en vertrouwen gegeven wordt'

‘Deze mensen hebben nood aan duidelijke informatie op maat die in alle rust en vertrouwen gegeven wordt. Een onthaal- en oriëntatie centrum waar overheid en hulporganisaties samen werken en alle diensten aanbieden die zij nodig hebben, is de oplossing’, zeggen de organisaties die samen de humanitaire hub beheren sinds september 2017.

Meer info

Klik hier om het rapport te lezen

Klik hier om het persbericht te lezen

Informele EU-top over asiel en migratie: dringend nood aan maatregelen om het aantal doden op zee te verminderen

De Europese ministers van Binnenlandse Zaken bespreken de komende dagen het Europese migratiebeleid en de situatie op de Middellandse Zee. Hoewel minder mensen in Europa toekomen is het aantal doden alarmerend hoog.

13 Belgische ngo's waaronder Vluchtelingenwerk Vlaanderen vragen in een brief aan premier Michel, de vicepremiers en minister Maggie De Block om actie te ondernemen en te voorkomen dat er nog langer mensen verdrinken op de Middellandse Zee. In 2018 verdronken daar minstens 2500 vluchtelingen. Op Europees niveau vragen een vijftigtal Europese ngo's dezelfde maatregelen.

De laatste zes maanden hebben Europese regeringen geprobeerd – en gefaald – om een akkoord te bereiken over een systeem dat reddingsschepen toelaat om veilig te ontschepen wanneer ze een Europese haven bereiken. Elke keer een schip mensen op zee gered heeft, ontspint zich een lange en pijnlijke discussie over waar het schip aan land kan gaan en de overlevenden een asielaanvraag kunnen indienen. Dit ten koste van de gezondheid en veiligheid van mensen aan boord.

Wij vragen de Belgische regering om tijdens deze Informele Europese Raad Justitie en Binnenlandse Zaken een akkoord te bereiken over een vlot en voorspelbaar ontschepingsmechanisme dat toelaat om mensenlevens te redden en de fundamentele rechten van mensen, inclusief het recht op het zoeken van asiel, te respecteren. Dit kan al op korte termijn.

Daarnaast moet er ook gewerkt worden aan meer lange termijn oplossingen. We blijven dan ook hameren op de nood aan meer veilige toegangswegen tot de EU en België. Toegang tot de asielprocedure en bescherming start met de mogelijkheid om op een veilige en legale manier het land waaruit men vlucht te verlaten. Een asielbeleid is die naam niet waardig als mensen met een nood aan bescherming daar geen fysieke toegang toe krijgen. Vandaag hebben mensen op de vlucht zo goed als geen veilige en legale manier om naar Europa en België te komen. De mogelijkheden zijn te beperkt en de bestaande visumprocedures zijn niet aangepast aan hun situatie. Wij pleiten voor veilige en legale toegang tot Europa en België voor mensen op de vlucht.

Wij schuiven drie belangrijke pistes naar voren: Een structureel hervestigingsbeleid met hoge jaarlijkse quota, een coherent en transparant beleid rond humanitaire visa ; en een versoepeling van de procedure en criteria voor gezinshereniging voor mensen met een beschermingsstatus.

Meer lezen:

-          Brief aan premier Michel, de vicepremiers en minister Maggie De Block

-          Mensen voorop: de weg naar een echt asielbeleid, Voorstellen voor de verkiezingen 2019 

-          ECRE, Relying on Relocation: ECRE Proposal for a Predictable and Fair Relocation following Disembarkation, 25 January 2019

Voorstellen voor een echt asielbeleid

Op 26 mei trekken we weer met z'n allen naar de stembus. Het is belangrijk dat we voor een solidair beleid stemmen dat alle mensenrechten naleeft. Mensen moeten op de eerste plaats komen.
Klik hier om onze voorstellen aan de politici te lezen. Op deze manier kan jij op 26 mei de juiste keuze maken!