Gastvrij Fonds

Via het Gastvrij Fonds ondersteunt Vluchtelingenwerk Vlaanderen mensen en verenigingen die op lokaal vlak werken rond gastvrijheid voor vluchtelingen en asielzoekers.

Het Gastvrij Fonds wil sociaal–culturele activiteiten stimuleren die gericht zijn op de verbondenheid tussen nieuwkomers en lokale bewoners. Het plaatst gastvrijheid in de kijker en vergroot de zichtbaarheid van lokale gastvrije initiatieven.

Gastvrij Fonds 2018

Plan jij in 2018 een sociaal–culturele activiteit die gericht is op de verbondenheid tussen nieuwkomers en lokale bewoners? Zet jouw activiteit gastvrijheid centraal? We nodigen je uit om een beroep te doen op ons Gastvrij Fonds!

Welke tegemoetkoming is mogelijk?

Per jaar kun je als organisator éénmaal een aanvraag doen voor:

 • Een tegemoetkoming van € 500, € 1 000 of € 2 500.
 • Om in aanmerking te komen voor een ondersteuning van € 2 500, dien je aan te tonen dat het initiatief de samenwerking tussen middenveldactoren bevordert.

Kom je in aanmerking?

Welke organisator kan steun aanvragen?

 • Een vereniging met minder dan 5 betaalde personeelsleden, een lokale vrijwilligersgroep of een individu. 

Tegen wanneer moet je aanvraag ons bereiken?

 • Aanvragen voor activiteiten dien je in voor 14 september 2018. De einddatum voor de aanvragen voor de periode januari-juni 2018 is reeds gepasseerd. Je kunt hieronder zien welke initiatieven goedgekeurd werden. 

Hoe doe je een aanvraag?

Vul het aanvraagformulier in en stuur het ons ondertekend terug.

 • Via de post naar Vluchtelingenwerk Vlaanderen, t.a.v. Rosalie Heens, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
 • Of scannen en e-mailen naar rosalie@vluchtelingenwerk.be
 • Op het aanvraagformulier vermelden we de complete procedure en alle voorwaarden

 

Download hier het aanvraagformulier Gastvrij Fonds 2018

Gastvrije initiatieven februari 2018

 • Aalst mixt is een samenwerkingsverband van vijftien organisaties en bestaat nu vijf jaar. Hun doel is om de verschillende gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen en diversiteit positief in de kijker plaatsen. Ze werken aan een verbetering van hun interne samenwerking en zetten verschillende sensibiliseringsacties op (zoals een multicultureel feest op 12 mei 2018).
 • Booms Welkom vzw (Boom) helpt vluchtelingen bij hun zoektocht naar huisvesting en meubels, de onderhoud van hun woning en het betalen van de huurwaarborg. Zo proberen ze te voorkomen dat nieuwkomers in wanhoop bij huisjesmelkers terecht komen. Ook willen ze huiseigenaren laten zien dat ook vluchtelingen 'correcte huurders' zijn en zo bijdragen aan een positieve beeldvorming.
 • EVA-centrum vzw (Ekeren) biedt Nederlandse taalondersteuning aan anderstalige volwassenen in de plaatselijke bibliotheek. Nieuwkomers leren Nederlands via conversatie, basisgrammatica en voorleesmomenten. Verder organiseren zij uitstapjes om de omgeving en buurtbewoners beter te leren kennen en werken een project uit rond Japanse vertelkunst. 
 • Genks Comité Vluchtelingen (verbonden aan Limburg Gastvrij) organiseert een maandelijkse ontmoeting voor vrouwelijke nieuwkomers en hun kinderen. 'Genkse Wereldvrouwen' is een informele bijeenkomst waar vrouwen samenkomen om Nederlands te leren en te ontspannen. Het programma ontstaat in overleg met de deelnemers en varieert van een kookworkshop tot een wellnesdagje.
 • Hand in Hand vzw (Gent) organiseert samen met een twintigtal partners (waaronder Vluchtelingenwerk) de Wereldvluchtelingendag in Gent op 19 en 20 juni. De activiteiten zijn een samenwerking van verschillende actoren in het Gentse. Zo is er een standenmarkt, fietstocht, panelgesprek en catering met muziek door vluchtelingen.
 • Homeland - Places of belonging (Brussel) is een kunstproject door en met vluchtelingen. Zeven professionele vluchteling-kunstenaars maken een artistieke creatie over de notie 'Home' in samenwerking met lokale stadspartners en verenigingen. Het is een artistieke zoektocht naar wat het betekent om je ergens thuis te voelen en om tot een plek, een stad of een gemeenschap te behoren. Het project laat zien dat kunst een verbindend element in zich draagt.  
 • Limburgs Platform voor Vluchtelingen vzw is een netwerk van vrijwilligers, comité’s, organisaties en personen die zich inzetten voor vluchtelingen in Limburg en bestaat uit een dertigtal lokale vrijwilligers(groepen). Zij organiseren een coaching-intervisie en vormingstraject om de samenwerking tussen vluchtelingenwerkgroepen en vrijwilligers te versterken. 
 • 'New Flemish Primitive Art School' (Brussel) presenteert BXLDorado. Gedurende vier weekends (van 19 mei tot 10 juni 2018) vindt in de Begijnhofwijk van Brussel een expo plaats over en met vluchtelingen. De kunstenaars werken rond het vluchtelingenthema of zijn zelf vluchteling. Het publiek volgt een ‘parcous’, zodat de bewoners en gebruikers van de stad betrokken zijn bij de dialoog die ontstaat tussen de verschillende kunstenaars. Bruzz maakte een reportage over de kunstwerken in de Begijnhofkerk. 
 • Onthaal vluchtelingen Grimbergen nodigt vluchtelingen uit om een klassiek concert (12 januari 2018) bij te wonen in de Sint Amanduskerk in Strombeek-Bever. Na het concert ontmoeten vluchteling en Grimberger elkaar. Muziek is de leidraad. 
 • Refu Interim (Gent) koppelt nieuwkomers aan sociale en culturele organisaties voor vrijwilligerswerk. Tijdens hun 'Refu CLUB' avonden in het DOK, organiseren zij verschillende activiteiten en workshops samen met andere sociale -en artistieke projecten. Na afloop praten de deelnemers na in het café, gerunt door nieuwkomers. 
 • VLOS vzw (Sint-Niklaas) is een trekker in het samenwerkingsverband “Polsslag”, dat bestaat uit een vijftal lokale buurt- en armoede organisaties. VLOS bestaat 20 jaar en organiseert een Jubileumfeest (17 maart 2018) met muziek en catering door vluchtelingen. Het feest biedt een ontmoeting tussen VLOSmedewerkers en middenveldorganisaties uit de buurt om samen sterk te staan voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
 • Vluchtelingenwerk Klein-Brant-Willebroek is een kleine groep vrijwilligers die zich inzet voor en beter onthaal en integratie van vluchtelingen in de gemeenten Bornem, Puurs, St. Amands en Willebroek. Tijdens de lente en zomer organiseren zij een benefiet voor vluchtelingen, infovergaderingen over wonen en werken, een infoavond over huiswerkbegeleiding en geven zij een gelegenheid voor Vlamingen om te proeven van de wereldse gerechten van vluchtelingen. 
 • Welzijnsschakel Malubimpa (Malle) helpt nieuwkomers hun netwerk te verbreden en Nederlands te leren in een gezellige sfeer. De conversatietafels zijn zeer kleinschalig maar ook zeer intens. Er volgen ook huisbezoeken en persoonlijke contacten.
 • Werkgroep Vluchtelingen vzw (Gent) biedt een ontmoetingsplaats voor vrijwilligers en ouders met jonge kinderen in armoede, waaronder nieuwkomers, mensen zonder papieren, Roma en vluchtelingen. Elke derde maandag van de maand vindt in de Rabotkerk in Gent het “Open Huis” plaats. Naast het aanbieden van een gezond ontbijt, heeft het Open Huis ook een sociale en een educatieve functie: bezoekers vergroten er hun netwerk en leren bij over het leven in Gent. 

  

Gastvrij Fonds 2017

Deze initiatieven ontvingen in het jaar 2017 een ondersteuning uit het Gastvrij Fonds van Vluchtelingenwerk Vlaanderen:

 • Aalst mixt koppelt de integratie van vluchtelingen aan een brede focus op samenleven in diversiteit met een laagdrempelig multicultureel feest (‘Aalst mixt viert feest’ op 13 mei 2017). Daarnaast nodigt het collectief vluchtelingen uit om bij te dragen aan creatieve acties.
 • Afrika in Tienen (CatiTage vzw) organiseert (op 10 februari 2018) 'Kom Proeven', een avond met eten, muziek, dans en een rondleiding over de Afrikaanse landen vertegenwoordigd in Tienen. Doel is ook vrijwilligers werven voor huiswerkbegeleiding en het buddy-project van de Stad Tienen.
 • Bailatinas (Hofstade) organiseert vormingen onder de noemer 'Een veilige vluchtweg / Een veilige thuishaven'. Daarmee verdiepen de leden van dansgroep Bailatinas zich in interculturele communicatie. Het doel is toegankelijk worden voor vluchtelingen en hen in de dansgroep positieve kansen tot integratie te bieden.
 • Chirojeugd vlaanderen (Dienst Internationale Activiteiten) wil de jongeren van Minor N'dako uitnodigen voor 'Krinkel'. Dat kamp staat open voor leiding, aspi's (leden van de oudste afdeling), volwassen begeleid(st)ers en gasten van bevriende jeugdbewegingen uit de hele wereld. Elke internationale deelnemer krijgt een buddy; de jonge vluchtelingen van Minor N'dako hoeven niet te betalen. (25 tot 30 augustus 2017)
 • Gastama vzw (Tongeren) organiseert een laagdrempelig intercultureel kerstfeest met lokale organisaties en lokale media (‘Multicultureel Kerstfeest’ op 29/12/2016)
 • Gastvrij Antwerpen werkt voor de 4de editie van zijn succesvol format (op 29 november 2017) rond ‘kansen’ en kijkt daarbij naar onderwijs, ontplooiing, (net)werk, … Er zijn heel wat partners betrokken: de Karel de Grote Hogeschool, 11.11.11, Kilalo, Free Hands, Tafels van Vrede, Arktos, AUHA, Duo for a job, Verso, Haven van Antwerpen, De Lijn Antwerpen.
 • Gastvrij Hasselt vzw presenteert een Multicultureel verjaardagsfeest n.a.v. 25 jaar Gastvrij Hasselt (op 12 december 2017). Met optredens door vluchtelingen, wereldbuffet, voor een ruim publiek van vrijwilligers, buurtbewoners, vluchtelingen, partnerorganisaties enz.
 • Gastvrij Netwerk zet een netwerkdag op voor leden-vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen (28 oktober 2017). Doel is om de vrijwilligers te versterken en te motiveren
 • Gastvrij Wuustwezel houdt een intercultureel ‘Nieuwjaarsfeest’ en betrekt lokale organisaties en politici (22 januari 2017)
 • Genks Comité Vluchtelingen (verbonden aan Limburg Gastvrij) speelt in op de noden van vluchtelingen met interculturele bijeenkomsten gericht op integratie (in de zomer 2017)
 • GROS Hoegaarden (de Gemeentelijke adviesRaad voor Ontwikkelingssamenwerking) brengt Hoegaardiers op een informele manier in contact met vluchtelingen op het ’Wereldfeest Hoegaarden gaat vreemd’ (9 september 2017) met muziek, animatie en infostands.
 • Hart Boven Hard Torhout lanceert: 'Samen de wereld koken', een maandelijkse kookavond rond de eetcultuur van een land waar nieuwkomers vandaan komen, telkens een andere vereniging die zich daar mag voorstellen.
 • Jan Beddeleem (Gent) bouwt (vanaf 5 september 2017) samen met acht nieuwkomers en vijf tot acht Belgen een ecologisch groententuintje dat tegelijk een kweekvijver is voor vis. In het microsysteem dat hij 'Afroponics' noemt kweekt hij de Afrikaanse vissoort Tilapia. Doel: Belgen en nieuwkomers bijeen brengen rond een concrete uitdaging, ecologisch bewustzijn aanwakkeren en interesse opwekken voor micro-economie.
 • Jeugdhuis De Takel (Oostende) verzamelt (19 augustus 2017) kinderen, jongeren en hun ouders op 'De wereld op wandelafstand', een ontmoetingsnamiddag met muziek, dans, sport, spelletjes, video's en hapjes in samenwerking met Samen Divers, De Antenne en Okan. Refugees got Talent mag er optreden.
 • Machine vzw (Eeklo) zet een ontmoetingsactiviteit met barbecue op voor vluchtelingen, mensen die asielzoekers en vluchtelingen ondersteunen en buurtbewoners.
 • Merchtem Multicultureel onthaalt nieuwkomers in de gemeente en zet hen op weg naar integratie. Met het ‘Wereldfeest’ (8 juli 2017) laat Merchtem Multicultureel je de feestcultuur kennen van Merchtemnaars met een migratieachtergrond, asielzoekers en vluchtelingen.
 • Our House Project (Brussel) nodigt (30 september 2017) de gebroeders Malas uit die een theaterstuk maakten over hun vlucht uit Syrië. Daar hebben ze in het Frans een toneelstuk geschreven over wat het betekent om vluchteling te zijn. We organiseren een middag- en avondvoorstelling. Daarnaast bieden we ’s middags een Syrisch gebakje aan en ’s avonds een licht Syrisch buffet klaargemaakt door onze vrijwilligers, die zelf vluchteling zijn
 • SOS Africa ngo (Oudenaarde) trekt naar het Keizerpark in Gent voor een bedankingsfeest dat zowel Belgische steungevers en sympathisanten aantrekt als de Togolese, Ivoriaanse, Congolese en Ghanese achterban (15 augustus 2017). Het maakt een uitwisseling mogelijk tussen mensen met een passie voor Afrika en het genereert hulp.
 • Soutien Belge Overseas (Vorst) zet kunst-, DIY- en sportactiviteiten op touw in centra in Ukkel en Nederoverheembeek (in de periode september t/m december 2017). Doelstellingen zijn traumaverwerking, burgerschapseducatie, samen een toekomst construeren.
 • VLOS vzw (Sint-Niklaas) wil opvallend aanwezig zijn op Villa Pace (1-3 september 2017) en werken rond het thema vluchten met o.m. materiaal van 11.11.11, interculturele hapjes, de BE.LAND-koffer (mini-expo van Vluchtelingenwerk Vlaanderen & erfgoedpartners). VLOS vzw viert ook 20 jaar VLOS (op 18 november 2017).
 • Vluchtelingenplatform Regio Dender (Aalst) zet het thema vluchten in de kijker met sensibiliseringsacties en organiseert vorming voor inburgeringscoaches en buddy’s van asielzoekers en vluchtelingen – in de periode februari t/m december 2017.
 • Vluchtelingenwerkgroep Laarne-Kalken organiseert een gezellige uitstap als ontmoetingsactiviteit voor vluchtelingen, vrijwilligers en dienstverleners die hen begeleiden op 27 augustus 2017.
 • Welzijnsschakel Malubimpa (Malle) zet naast conversatietafels Nederlands extra in op een buddywerking waarbij Mallenaren persoonlijke contacten opbouwen via huisbezoeken.
 • Wubalem vzw (Diepenbeek) zorgt voor "een plek voor elk kind" bij lokale verenigingen, de jeugdraad, scholen, ... en coacht ook buddy's van nieuwkomers.